Opptak til enkeltemner - Vår 2020 - Restplasser

Enkeltemner er et tilbud til deg som ikke har til hensikt å fullføre et helt studieprogram. Du kan følge undervisning og avlegge eksamen i et enkeltstående emne dersom emnet har ledig plass. Hvilke emner KRUS tilbyr som enkeltemner vil variere.

Følgende emner har ledige plasser våren 2020:

  • KRUS3201: Radikalisering og voldelig ekstremisme i kriminalomsorgen (OBS endring - emnet avholdes på norsk)
    Emneplan1          Søk her
  • KRUS3202: Systematisk endringsarbeid og forebygging av tilbakefall til kriminalitet – tilnærminger, utvikling og kritiske aspekter
    Emneplan          Søk her

1 Med forbehold om endelig godkjenning av emneplanen

En søker har kun mulighet til å få opptak til ett emne

Kun komplette søknader, med tilhørende dokumentasjon, vil bli behandlet.
Søkere anbefales å sette seg inn i all informasjon om opptak og søknadsprosessen, og ha skjemaet som bekrefter ansettelse i kriminalomsorgen og dokumentasjon på fullført fengselsbetjentutdanning eller 120 studiepoeng klare, før søknaden skal registreres. Husk at skjema fra arbeidsgiver må være stemplet, datert og signert.

Mer informasjon om søknadsprosessen finner du her.

 

Opptakskrav

Søker må være ansatt i Kriminalomsorgen og ha bestått Fengselsbetjentutdanning eller ha 120 studiepoeng. Opptakskravene er beskrevet i den enkelte emneplan (jf. Forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring, kapittel 3).

 

Frister

Søknadsfrist er 10. desember, med ettersendingsfrist av dokumenter 11. desember. Merk at søknader ikke behandles før de er komplette. Det er løpende opptak (førstemann til mølla) og søkere som blir tilbudt plass må takke ja til plassen i EVUweb senest 12. desember 2019. Trekkfrist er 15. desember.

All kommunikasjon foregår primært på epost, så vi anbefaler å sjekke at ikke eposter fra EVUweb går rett i spam.

 

Viktige lenker

Skjema – Dokumentasjon arbeidsgiver

Oversikt over samlingsdatoer

Retningslinjer for tjenestefri ved gjennomføring av bachelorutdanning i straffegjennomføring (gjelder også enkeltemner)

 

Har du spørsmål om opptaket kan du sende e-post til ba-opptak@krus.no