www.krus.no

IMG_3180 oversikt bibliotek mot vei-utsnitt 1000x300

Opptak til Bachelor i straffegjennomføring

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS ønsker alle fengselsbetjenter i kriminalomsorgen velkommen til å søke opptak til Bachelor i straffegjennomføring med studiestart i januar 2020. 
 

 

Søknad til studiet registrerer du i vårt elektroniske søknadssystem Søknadsweb:

 • Søknadsweb åpner fredag 20. september
 • Fristen for å registrere søknad i Søknadsweb er fredag 11. oktober
 • Frist for ettersending av dokumentasjon i Søknadsweb fredag 18. oktober

Har du spørsmål til opptaket kan du sende epost til ba-opptak@krus.no

 

Opptakskrav til Bachelor i straffegjennomføring mv.

For å kunne søke må du være ansatt i kriminalomsorgen og kunne dokumentere ett av følgende tre krav:

 1. Høgskolekandidatutdanning i straffegjennomføring, 120 studiepoeng.
 2. Fengselsbetjentutdanning fra KRUS 2004 (kull 2004/2005) til 2012 og minimum 5 års arbeidserfaring fra kriminalomsorgen.
 3. Fengselsbetjentutdanning fra KRUS før 2004 (før kull 2004/2005) og bestått forkurs med opptaksprøve. Forkurs tilbys og avsluttes før studiestart. Søker må dokumentere minimum 5 års arbeidserfaring fra kriminalomsorgen.

Søkere konkurrerer i to ulike kvoter:

Kvote 1: Høgskolekandidatutdanning i straffegjennomføring (2012-d.d.), 120 studiepoeng. Minimum 50% av studieplassene.
Kvote 2: Fengselsbetjentutdanning fra Kriminomsorgens utdanningssenter før 2012. Søkere som har tatt utdanning før 2004 må i tillegg gjennomføre et forkurs og bestå en opptaksprøve.

Alle søkere konkurrerer om en studieplass på grunnlag av et vektet gjennomsnittlig karaktersnitt fra fullført utdanning ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter. I tillegg til denne poengsummen kan du få tilleggspoeng for arbeidspraksis og/eller høyere utdanning fra andre læresteder. Du må ha fullført tjenesten som pliktårsbetjent for å få opptak. Aspiranter fra kull V/H-2017 som fullførere pliktåret etter søknadsfristen i 2019, vil ved årets opptak ikke være kvalifisert.

 

Her kan du lese mer utfyllende informasjon om rangering av søkere, de to kvotene og utregning av poeng

Opptaket har hjemmel i Forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring, kapittel 3. Kapittelet er gjengitt og utdypet i dette dokumentet: Opptaksreglement

 

Slik søker du

For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb.

Skjemaer og dokumentasjon på utdanning og yrkespraksis må lastes opp i Søknadsweb. Ha dette klart når du registrerer søknaden. Dokumenter og søknader som sendes på epost vil ikke godkjennes. NB! Skjemaet og attestene du bruker for å dokumentere yrkestilknytning og yrkespraksis må signeres og stemples av arbeidsgiver.  Skjema vil være eneste godkjente dokumentasjon på ansettelse i kriminalomsorgen. Dersom du har søkt tidligere, så må du fortsatt laste opp signert og stemplet dokument for inneværende år.

Vi anbefaler at du skriver ut skjemaet og starter arbeidet med å skaffe attester og annen dokumentasjon i god tid før søknadsfristen.

Dokumentasjon på yrkestilknytning og yrkespraksis:

 • Alle søkere må fylle ut og laste opp dette skjemaet som dokumenterer at du er ansatt i kriminalomsorgen, samt tidligere yrkespraksis fra kriminalomsorgen. Pliktår regnes ikke som yrkespraksis og gir ikke poeng. Skjemaet må være signert og stemplet av arbeidsgiver.
 • Søkere som kan få tilleggspoeng fra annen relevant yrkespraksis (100% stilling) må dokumentere dette med arbeidsattest. 50% arbeid i 2 år godkjennes som 1 år. Attesten må inneholde dato for når du begynte i stillingen, dato for når du sluttet, og stillingens omfang. Attest må være signert av arbeidsgiver.

 

Dokumentasjon på utdanning fra KRUS og andre høgskoler og universiteter

 • Søkere som har høgskoleutdanning i straffegjennomføring (2012-d.d.) trenger ikke å sende inn dokumentasjon på utdanningen sin.
 • Søkere som har fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens utdanningssenter fra før 2012 (ikke høgskole) må laste opp dokumentasjon (karakterutskrift) på dette i Søknadsweb. Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer.
 • Utdanning tatt ved andre høgskoler og universiteter i Norge kan du be om å få oversendt til KRUS gjennom resultatutveksling mellom universiteter og høgskoler. Dette gjør du ved å godta resultatutveksling under "Min profil" i Søknadsweb. Resultatene vil bli synlige under "Eksterne resultater" i Søknadsweb så fort vi har hentet resultatene. Dersom du har studert ved en institusjon som ikke har åpnet for resultatutveksling, ved en institusjon i utlandet, eller dersom du av andre grunner ikke ønsker å benytte deg av resultatutveksling, kan du dokumentere bestått høyere utdanning ved å laste opp karakterutskrift i PDF- eller JPG-format.

 

Dokumentasjonskontroll

KRUS kan be om å få se originaldokumentasjonen din for kontroll både før og etter opptak. Studenter er forpliktet til å fremvise originaldokumentasjon ved forespørsel. KRUS kan kontakte andre institusjoner og arbeidsgivere for å få kvalitetssikret at dokumentene er ekte.

 

Dersom du har Fengselsbetjentutdanning fra KRUS før 2004 og får tilbud om opptak vil dette være betinget av at du gjennomfører forkurs og består opptaksprøve. Forkurs med opptaksprøve gjennomføres før studiestart. Informasjon om forkurset med påmelding sendes ut sammen med tilbud om betinget opptak.

 

Støtte til utdanning

Eventuelle interne støtteordninger for reise og opphold vil avklares i løpet av september.

 

Har du spørsmål om opptaket kan du sende e-post til ba-opptak@krus.no

 

Frister

 • Søknadsweb åpner fredag 20. september
 • Fristen for å registrere søknad i Søknadsweb er fredag 11. oktober
 • Frist for ettersending av dokumentasjon i Søknadsweb fredag 18. oktober
 • Svar på søknad får du på epost innen tirsdag 5. november
 • Dersom du får tilbud om opptak eller ventelisteplass må du takke ja til dette i Søknadsweb innen søndag 17. november

Dersom du har Fengselsbetjentutdanning fra KRUS før 2004 og får tilbud om opptak vil dette være betinget av at du gjennomfører forkurs og består opptaksprøve. Forkurs med opptaksprøve gjennomføres før studiestart. Informasjon om forkurset med påmelding sendes ut sammen med tilbud om betinget opptak.

 

Datoer for samlinger og oppstart av studiet:

Datoer og informasjon om forkurs finner du her.

 Uke/dato  Emne
 SAMLING 1  
 Uke 3/13.-16.01.20

 KRUS3000 Kull BA20V
 Kriminalomsorgen som virksomhet

 SAMLING 2  
 Uke 8/18.-20.02.20

 KRUS3000 Kull BA20V
 Kriminalomsorgen som virksomhet

 SAMLING 3  
 Uke 12/17.-19.03.20

 KRUS3000 Kull BA20V
 Kriminalomsorgen som virksomhet

 EKSAMEN  
 Uke 23

 KRUS3000
 Hjemmeeksamen
 Utleveres 03.06.20
 Innlevering 05.06.20

Har du spørsmål om opptaket kan du sende epost til: ba-opptak@krus.no

 

Ofte stilte spørsmål

 

Lenker og dokumenter:

Søknadsweb

Forkurs

Rangering, kvoter og poengberegning

Dokumentasjon fra arbeidsgiver

Opptaksreglement - Bachelor i straffegjennomføring

Retningslinjer for tjenestefri ved gjennomføring av Bachelor i straffegjennomføring

- 25. sep. 2018

Tips en venn Skriv ut