Solheimsgata 21 10

FENGSELSBETJENTUTDANNINGEN

Søknadsprosessen

KRUS er i en prosess hvor det skal konsekvensutredes om studiestart skal endres fra januar, slik det har vært de siste årene, til august. Dette vil i så fall påvirke fremtidig søknads- og opptaksprosess, som kan bli flyttet fra sommer/høst til vinter/vår. Endelig beslutning om endring av studiestart og søknads- og opptaksprosess vil foreligge i...
_DSC3332

FENGSELSBETJENTUTDANNINGEN

Opptakskrav

De formelle minimumskrav må være oppfylt for at en søker er aktuell for opptak til fengselsbetjentutdanningen. Under ligger en oversikt over de formelle kravene, samt utfyllende opplysninger om de formelle kravene. I tillegg ligger det nederst en oversikt over de vanligste grunnene til at man ikke får tilbud om aspirantstilling.
Fysisk_test

Fysisk funksjonstest

Alle søkere som blir innkalt til opptaksprøve må bestå den fysiske funksjonstesten for å være kvalifisert til samtale med aspirantnemnda. Erfaringsvis vet vi at det i snitt er to-tre kandidater pr. opptaksdag som ikke klarer å bestå den fysiske funksjonstesten. Opptaksdagen avsluttes umiddelbart for disse kandidatene, og de er ikke med i vurderinge...
_DSC2437

FENGSELSBETJENTUTDANNINGEN

Studiekompetansefagene

Studiekompetansefagene våre, gjelder søkere til fengselsbetjentutdanningen uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret.
_DSC3467

FENGSELSBETJENTUTDANNINGEN

Opptaksdagen

Opptaksprøvene gjennomføres i perioden ca. 20. september til ca. 20.november. De fleste opptaksprøver blir gjennomført ved Kriminalomsorgens utdanningssenter i Lillestrøm og gjennomføring av opptaksprøver andre steder i landet blir vurdert fra år til år. 
facebook

https://www.facebook.com/Fengselsskolen

Fengelsbetjentutdanningen på Facebook

Fengselsbetjentutdanningen profilerer seg også på Facebook. Hvis du er registrert Facebook-bruker, er du velkommen til å "like" våre FB sider!