innhold OO_200x123

Open Office Writer

Du lager en innholdsfortegnelse ved å bruke overskriftsstiler – for eksempel Overskrift 1, Overskrift 2 og Overskrift 3 – på teksten som du vil ha med i innholdsfortegnelsen. Open Office Writer søker etter disse overskriftene og setter inn innholdsfortegnelsen i dokumentet.

Hvis du vil opprette en innholdsfortegnelse som er lett å holde oppdatert, må du først bruke overskriftsstiler, for eksempel Overskrift 1 og Overskrift 2, på teksten du vil ta med i innholdsfortegnelsen.

overskrift oo.jpg

Marker teksten du vil skal være overskrift, og velg type overskrift fra nedtrekksmenyen til ventre. 

Klikk der du vil sette inn innholdsfortegnelsen.
Klikk Sett inn > Registre/ Innholdsliste > Registre/ Innholdsliste.

Sett inn OO.jpg

 Da får du opp ett dialogviduet. Her kan du bytte navn på innholdslisten til innholdsfortegnelse, eller bare innhold. Klikk på Ok.  

dialog OO.jpg

 

Ferdig.

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk