Objektivitet

En objektiv kilde er allmenngyldig, saklig og upartisk. Det vil si at kilden er balansert og uten interessekonflikter (Tangen, 2010).  

Over står hovedregelen, men det finnes unntak.

Ett eksempel på et slik unntak kan være hvis man bruker en artikkel fra medlemsbladet til NFF i besvarelsen på problemstillingen “Hvordan kan fengselsbetjenter møte innsatte på en profesjonell måte?”

I artikkelen til NFF står det påstander og løsninger på utførelsen av betjentyrket. Derimot vil NFF-magasinet aldri være en objektiv kilde i blant annet bemanningsspørsmål, fordi NFF er en av interessentene i spørsmålet (2010).

Kilder fra interessenter er ikke objektive, og må derfor ikke brukes som generell teori, men de kan derimot brukes som et innspill i en redegjørelse eller drøfting.

 

 

 

 

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk