Notatteknikk

Kom forberedt til forelesning! Det vil si at du har lest dagens tekst før forelesningen. Du trenger ikke finlese alt, skumles og noter deg spørmål. Er du litt forberedt, er det lettere å skille det som er viktig fra det som er mindre viktg.

Nøkkelord

Ved å notere/understreke nøkkelord og definisjoner, forklaringer og sammenhenger, får du en bearbeiding av det du leser i stikkordsform

Resymékort

  • Egner seg godt til ting du vil huske ordrett, for eksempel definisjoner, modeller eller rekkefølger. Disse er kjekke både til notering, tilgjengelighet på viktige momenter og repetisjon. 

Memo-tekniske knep

Om ordrekkefølgen eller en liste over samtlige momenter er viktig, kan du lage egne huskeregler. 

Et eksempel fra kildekritikken. For å huske momentene man skal se etter, husk TONE.

Troverdighet
Objektivitet
Nøyaktighet
Egnethet

Lag gjerne huskeregler som er litt rare eller frekke , om det gjør dem lettere å huske. 

 

Lineære notater

Tradisjonelt sammendrag av teksten, skrevet i fullstendige setninger. Husk: Dette tar lang tid, og komprimerer i liten grad teksten. Det blir mye for hukommelsen å holde styr på. For noen fungerer dette bra.

Skjema/tabell

Å strukturere notater i skjemaer eller tabeller er en fin måte å ordne informasjon om temaer som er like i type, men har innbyrdes forskjeller.

Bruk hovedkategorier og hovedmomenter, og gi en skjematisk framstilling i ulike kategorier, for eksempel ulike domskategorier, tilrettelegging, oppfølging..

Understreking/markering

Ved notering direkte i teksten kan det være lurt å bruke to ulike farger: En for begreper og nøkkelord, en annen for definisjoner og sammenhenger. Eventuelle notater i skrives i margen.

NB: Vær edruelig, alt er ikke like viktig! og husk har du lånt boken på biblioteket, bruk post it -lapper.

Tankekart

Tankekart kan være en krevende teknikk som tar litt tid å øve inn. Men når det er gjort er det en givende notatteknikk som organiserer kunnskapen logisk og hierarkisk.

Bruk gjerne A3-ark som du legger på tvers, da har du god plass. Skriv hovedemne i en sirkel midt på arket og delemner på linjer. Derunder kan du fylle på med nøkkelord og den informasjonen du trenger. Bruk detaljer, eksempler, skjemaer eller illustrasjoner som hjelper deg å huske.

 

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk