www.krus.no

Nordiske skoleledere[2]

Nordisk skolesjefsmøte

Hvert år treffes de nordiske skolesjefene for å veksle erfaringer fra utdanningsvirksomhetene i de respektive land. Landene veksler på å organisere møtene og i år var det vår tur. Danmark og Sverige deltok, mens Finland og Island dessverre var forhindret i å møte. 

Første dagen ble landenes grunnutdanninger presentert. Både Sverige og Danmark har hatt utfordringer med å rekruttere aspiranter. I Sverige er det laget planer for en to-årig fengselsbetjent-utdanning på fagskolenivå. Denne vil bestå av moduler som vekselsvis gjennomføres på lokale utdanningssentre (Sverige har i alt seks lokale utdanningsenheter ) og i praksisfeltet. Denne utdanningen skal etter planen starte opp i 2019. I Danmark skal de etter planen utdanne 300 aspiranter i løpet av 2018. Det er i dag ikke plass til å gjennomføre utdanning av så mange kandidater på skolens utdanningssenter utenfor København og det diskuteres om skolen skal utvides eller flyttes til andre lokaler. 

Dag to ble temaet  i stor grad rekruttering og nettbaserte læringsaktiviteter. Det siste året er det blitt satset kraftig på nye rekrutteringstiltak i Sverige, blant annet store events på sentrale steder som sentralbanestasjonen i Stockholm og Gøteborg. Svenskene jobber nå målrettet for å kommunisere kriminalomsorgen ut til samfunnet for å bedre både rekruttering og for å beholde medarbeider. Her kan du se en reportasje fra svensk TV4 fra stuntet på Sentralstasjonen i Stockholm:

Sverige er interessert i å få på plass en studietur mellom norske og svenske aspiranter. Vi satser på å sende noen av aspirantene i kull H17 til Sverige. For å få til et tettere samarbeid ble det også enighet om å gjennomføre et par konkrete samarbeidsprosjekt innen to emner i utdanningene våre: Kommunikasjon- og konflikthåndtering og Etikk og profesjonalitet. Det skal velges to lærere fra hvert land som skal møtes i løpet av 2018 for å utveksle undervisningserfaringer. Håpet med disse prosjektene er å inspirere hverandre til videreutvikling av faglig undervisningsinnhold og til kvalitetssikring av sentrale temaer i fengselsbetjentutdanningene. Humanistisk kriminalomsorg preger de nordiske landene og det blir i tiden fremover viktig å bevare og videreutvikle god betjentutdanning i Norden.

Kjersti Hove, dekan.

 

- 22. mars 2018

Tips en venn Skriv ut