innholdsfortegnelse_200x127

Microsoft Word

Du lager en innholdsfortegnelse ved å bruke overskriftsstiler – for eksempel Overskrift 1, Overskrift 2 og Overskrift 3 – på teksten som du vil ha med i innholdsfortegnelsen. Microsoft Word søker etter disse overskriftene og setter inn innholdsfortegnelsen i dokumentet.

Hvis du vil opprette en innholdsfortegnelse som er lett å holde oppdatert, må du først bruke overskriftsstiler, for eksempel Overskrift 1 og Overskrift 2, på teksten du vil ta med i innholdsfortegnelsen.

Overskrifter.jpg

Disse overskriftene blir funnet i Word, og brukes til å bygge innholdsfortegnelsen. Hver gang du endrer overskriftstekst, rekkefølge eller nivå, oppdateres innholdsfortegnelsen.

Klikk der du vil sette inn innholdsfortegnelsen.
Klikk Referanser > Innholdsfortegnelse, og velg deretter en Automatisk tabell fra stilgalleriet.

12 innholdsfortegnelse.jpg

Se flere tips fra Microsoft brukerstøtte

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk