ROP

ROP

Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Nasjonal Kompetansetjeneste ROP skal sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusmisbruk og psykisk lidelse

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk