www.krus.no

forside - mentorordningen 1000x300

Mentorordningen i kriminalomsorgen

har gjennomgått evaluering

Det har de siste årene blitt lagt ned en stor innsats for å forebygge radikalisering i norske fengsler. Nå har mentorordningen i krimnalomsorgen blitt evaluert. I evalueringsrapporten argumenteres det for at mentorordningen bidrar positivt i kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, samt i arbeidet med rehabilitering av radikaliserte innsatte.

Om du ønsker å lese hele rapporten, Mentorordningen i kriminalomsorgen: en prosessevaluering, finner du den ved å klikke her.

Rapportforfatteren er Franck Orban. Han har inntil nylig vært ansatt ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, og jobber nå som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. I forbindelse med utgivelsen har Orban skrevet en kronikk som er publisert på forskning.no, samt innlegget "Hvordan unngår vi at sårbare innsatte blir rekruttert til voldelig ekstremisme?", som er publisert på dagbladet.no.

- 12. feb. 2019

Tips en venn Skriv ut