ssb

SSB - Sosiale forhold og kriminalitet

Statistisk sentralbyrå

Slik lager du grafer fra statistikk fra SSB 

 

Eksempel: 

Du har blitt gitt i oppgave og skrive om varetekt. Du ønsker og ha med en illustrasjon over hvor mange som sitte på varetekt.  

1) Gå til Kriminalstatistikken på SSB. 

2) Velg Tabell: 07551: StatRes. Kriminalomsorgen. Aktiviteter og tjenester. Innsatte i fengsel, etter type reaksjon. Gjennomsnittlig antall

stat-res4.png

3) Da får du opp siden under. Velg type reaksjon: Varetekt. og de årene du ønsker at skal være med.

Vil du ha flere år, hold Crtl-knappen inne samtidig som du klikker på årene.  Trykk Vis tabell

stat-res2.png

4) Da får du opp tabellen under. Gå til Vis grafisk (ringet ut på bildet), vel søyle eller kurve, og trykk OK

stat-res3.png

5) Då får du opp ett søylediagram. Det kan du høyre klikke på > kopier bildet. Og lim inn der du ønsker:

varetekt.jpg

[...] som tabellen viser har gjennomsnittet av innsatte som sitter i varetekt økt fra 664 i 2007 til 993 i 2010 (SSB 2013).

 

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - Norwegian