Solheimsgata 21 10

Læringsnettverk forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse

Bakgrunnen for arbeidet, er at Norge i europeisk målestokk har ligget høyt på oversikter over forekomster av narkotikautløste dødsfall per innbygger; hvert år rammes ca. 260 personer av overdosedødsfall i Norge. De første ukene etter løslatelse er det en økt risiko for overdosedødsfall; etter tre dager uten stoff er toleransen lik null. 

IMG_4942
Torill Holsvik Høyem(Fungerende avdelingsdirektør,KDi)
IMG_4960_edited
Ivar Skeie(Overlege og forsker, Sykehuset Innlandet)

Krus har nå etter tre læringsnettverk med forskjellige fengsler hatt en samling for å kunne få tilbakemelding og erfaringer om hvordan prosjektet har blitt gjennomført. Hensikten med prosjektet er å kunne øke kunnskap og forbedre tilbakeføring for å forebygge overdosedødsfall. 

Samlingen begynte med at Torill Holsvik Høyem, fungerende avdelingsdirektør(KDi) presenterte Nasjonal overdosestrategi. En strategi som ble foreslått av Stortinget i 2012 og som ble gitt som oppdrag til Helsedirektoratet i 2013 som et mål for å få ned antall overdosedødsfall. Strategien involverer 15 kommuner hvor en tredjedel av befolkningen bor. Videre i 2018 blir det fokus på å overføre erfaringer og handlingsplaner til kommuner med overdosedødsfall. 

Pdf av Nasjonal overdosestrategi kan leses her.

Samlingen fortsatte med at overlege og forsker Ivar Skeie fra Sykehuset Innlandet, holdt et informativt foredrag angående bruken av rus og farene med det. Det ble satt fokus på statistikk fra EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) for å gi innblikk i narkotikasituasjonen i Norge. Rapporten viser at den største risikoen for overdosedødsfall er innen den første uken etter løslatelse. 85% av alle dødsfall en uke etter løslatelse er forårsaket av overdose (jf Bukten 2017). Denne risikoen blir halvert i den andre uken. Oppfølging og veiledning for de innsatte spiller derfor en kritisk rolle de første ukene etter løslatelse for minimere risikoen for overdose. 

Videre fortsatte samlingen med at fengslene som tok del i prosjektet i løpet av 2017, skulle si sine erfaringer og utfordringer gjennom året som hadde gått. I løpet av året hadde prosjektgruppene fra fengslene fått gjennomført flere læringsnettverk hvor hensikten var å kunne assistere og veilede dem gjennom arbeidet. De seks fengslene som har deltok var; Arendal, Sem, Halden, Nordre Vestfold, Stavanger og Indre Østfold. Arendal fengsel kunne dessverre ikke møte opp til samlingen. 

Prosjektgruppene fra hvert av fengslene snakket om sine utfordringer og erfaringer gjennom prosjektet. En felles utfordring for flere fengsler var mangel på ressurser og å kunne klare å ha felles samlinger for prosjektgrupper grunnet turnus. Fengslene som har vært i vekst eller hatt endringer i løpet av året har sett det vanskelig å sette av tid til prosjektet.
Likevel har de fleste klart å implementere noen av tiltakene. Noe av det positive var at fengslene i dag har klart å få en mye bedre oversikt over rushistorikken til de innsatte ved å ha en innkomstsamtale. 

Fengslet Nordre Vestfold har klart å innføre ‘rus-måned’ der en måned har blitt dedikert til å gi informasjon, oppfølging og samtaler til de innsatte angående rus og overdosedødsfall. Tiltaket hadde fått god tilbakemelding fra de innsatte og er noe de ønsker å kunne fortsette med i det kommende året. Stavanger fengsel hatt større fokus på å kunne ha en løslatelse-samtale for de innsatte, samt å ha en temadag hvor informasjon om rus og overdose ble satt i fokus. Naloxon nesespray er etter prosjektoppstart tatt inn i fem av prosjektfengslene (ikke i Sem). Fengslene har fått opplæring i bruken av det, og noen har begynt å dele ut sprayen ved løslatelse.

Fengslene har så langt hatt god erfaring med prosjektet og føler at de har fått bedre oversikt over de innsattes rushistorie. Prosjektet har gitt en bedre dialog med de innsatte angående rusproblemer, samt et bedre samarbeid med helseavdelingene. 

Tips en venn Skriv ut