IMG_8798_cropped_2234x802

KULL V20 (2020-2021)

Opptakshøsten er over og det neste kullet med aspiranter er klart

Torsdag 28. november sendte KRUS ut svar til samtlige kandidater som har møtt til opptak for kull V20. Det ble i forslag til statsbudsjettet bestemt at vi skal ta inn 90 aspiranter med oppstart januar 2020. I tillegg har noen kandidater fått reservestatus.

Kullet består i utgangspunktet av:

  • 58 % menn
  • 42 % kvinner
  • Snittalder: 26 år. De yngste er 20 år og den eldste er 48 år
  • Over 12 % har språkkompetanse utover nordisk og engelsk
  • 38 % har yrkeserfaring fra kriminalomsorgen
  • 35 % har annen høyere utdanning

Mye informasjon vil bli sendt det nye kullet i løpet av de neste ukene, Så det er derfor viktig å følge med på e-post! De som ikke har mottatt svar, bes om å sjekke søppel-/spamfilter og se til at innboksen ikke er full. Send eventuelt en e-post til opptak@krus.no for å etterspørre svar.

Oppstart for fengselsbetjentutdanningens kull V20 er mandag 6. januar 2020 kl. 09.00 ved KRUS i Lillestrøm.

Vi gleder oss til å møte det nye kullet!

 

Opptaksprosedyren

Årets aspirantopptak ble utlyst mandag 3. juni med søknadsfrist 7. juli 2019. Ved søknadsfristens utløp hadde KRUS mottatt i overkant av 800 søkere til fengselsbetjentutdanningens årskull 2020-2021.

Søknadsbehandlingen vil pågå frem til september og i midten av september får alle søkere svar pr. e-post om de blir innkalt til opptaksprøver. De best kvalifiserte søkerne blir innkalt til opptaksprøver som gjennomføres i perioden fra begynnelsen av oktober til midten av november. Alle kandidater som møter til opptak i løpet av høsten vil motta svar om de blir tilbudt aspirantstilling i slutten av november og innen 1. desember 2019. Forventet oppstart av fengselsbetjentutdanningen er tidlig i januar 2020.

Antall aspiranter som skal ansettes på kullet blir avgjort etter Stortingets vedtak av statsbudsjettet til høsten.

Les mer om fengselsbetjentutdannngen på vår nettside krus.no og på vår Facebook-side.

Søkere som ikke har lastet opp nødvendige vedlegg til sin søknad blir ikke vurdert til opptaksprøver, og søknaden blir ikke lest og vurdert. Les mer om hvilke vedlegg som er nødvendige, og søknadsprosess på nettsidene våre her

KRUS viser ellers til Samordna opptak og forskrift om opptak til høyere utdanning angående oppnådd generell studiekompetanse, krav til norsk og realkompetansevurdering. Sistnevnte utføres iht. egne minimumskrav fastsatt av KRUS.

Har du spørsmål vedrørende søknad om opptak til fengselsbetjentutdanningen bes du om å sende e-post til: opptak@krus.no

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut