IMG_8798_cropped_2234x802

Kull 2018-2019

Oppdatert pr 07/12

Opptakshøsten er over og det siste kullet med aspiranter er klart!

Torsdag 30. november sendte KRUS ut svar til samtlige kandidater som har møtt til opptak for kull 2018-2019. Vi var forberedt på å tilsette 225 aspiranter, men i siste liten ble antallet redusert til 200, og vi endte med å sende ut tilbud om aspirantstilling til 204 kandidater. I tillegg har noen kandidater fått reservestatus.

Kullet består av:

53% menn
47% kvinner
Snittalder: 25 år. Den yngste er 20 år og den eldste er 48 år
Nær 10% har språkkompetanse utover nordisk og engelsk
30% har yrkeserfaring fra kriminalomsorgen
30% har annen høyere utdanning

Over halvparten av kullet har bostedsadresse på Østlandet, men ellers er det en god spredning av aspiranter fra Vadsø i nord til Lindesnes i sør.

Mye informasjon vil bli sendt det nye kullet i løpet av de neste ukene, så det er derfor viktig å følge med på e-post! De som ikke har mottatt svar bes om å sjekke søppel-/spamfilteret og se til at innboksen ikke er full. Send eventuelt en e-post til opptak@krus.no for å etterspørre svar.

Oppstart for fengselsbetjentutdanningens kull 2018-19 er mandag 29. januar 2018 ved KRUS i Lillestrøm. Dette er det største kullet vi har tatt opp på én og samme tid.
Den første måneden ved KRUS vil kullet dele lokalene med kull Høst 17. H17-kullet startet utdanningen 2. oktober, og vil begynne på de praktisk-teoretiske semestrene i opplæringsfengslene 5. mars.

Vi gleder oss til å møte det nye kullet!

Tips en venn Skriv ut