IMG_8798_cropped_2234x802

Kull 2018-2019

Søknadsfristen utløpt

Søknadsfristen utløp 17. september, og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter har mottatt nærmere 500 søknader til fengselsbetjentutdanningens årskull 2018-2019 med oppstart i løpet av januar 2018. Dette var andregangsutlysning til årskull 2018-2019, og kandidater som allerede har møtt til opptak i høst er også aktuelle i vurderingen av hvilke kandidater som skal tilbys aspirantstilling.

De neste ukene skal alle søknader leses og vurderes, og i midten av oktober får alle søkere svar pr. e-post. De best kvalifiserte søkerne etter nemndas helhetsvurdering vil bli innkalt til opptaksprøver som skal gjennomføres ved KRUS i uke 45, 46 og starten av uke 47. Endelig svar på om en tilbys aspirantstilling foreligger i slutten av november, og alle som har møtt til opptak i løpet av høsten og som er aktuelle for årskullet vil få svar samtidig.

Søkere som ikke har lastet opp alle nødvendige og etterspurte vedlegg til sin søknad må ettersende disse til opptak@krus.no så raskt som mulig eller etter avtale. Søkere som ikke gjør dette vil ikke bli med i vurderingen av hvilke kandidater som skal innkalles til opptaksprøver.

Det er ikke et krav om arbeidsattest fra nåværende arbeidsgiver, men tidligere arbeidsforhold må dokumenteres med attest eller tjenesteuttalelse. Søkere som har erfaring fra kriminalomsorgen må fremskaffe utfyllende tjenesteuttalelse før opptaksdagene avholdes.

Søkere med en medisinsk diagnose må sende oss erklæring fra lege eller spesialist med opplysninger om diagnose, behandling, prognose osv. Det samme gjelder søkere som har svart "Ja" på helsespørsmål i søknadsskjemaet.

I midten av oktober sender vi ut vårt Egen- og legeerklæringsskjema som kandidaten og fastlegen skal fylle ut. Dette skal medbringes til opptaksprøven. Vi ber om at alle søkere forhåndsbestiller time hos fastlege mellom 23. oktober og 7. november. Dersom du ikke blir innkalt til opptaksprøve kan du avbestille legetimen kostnadsfritt. Merk at kravet til god helse må dokumenteres grundig. Uttømmende politiattest ber vi om senere i opptaksprosessen.

Søkere som har svart "Nei" på spørsmålet om en er villig til å flytte på seg under utdanningen og til plikttjenesten, har diskvalifisert seg selv. Det er kriminalomsorgens behov som bestemmer hvilke fengsler og enheter som skal benyttes, og KRUS har egne fordelingskriterier som benyttes i søknadsprosess om praksisplass eller plikttjenestested. Les mer på vår hjemmeside under Utdanningsforløp.

Søkere som har svart "Nei" på spørsmål om førerkort kl. B for manuelt gir må gi oss tilbakemelding om forventet oppkjøringstidspunkt for å bli med i videre vurderingsprosess. Kandidater som ikke består oppkjøringen blir ikke vurdert til aspirantstilling.

Videre kommunikasjon med oss skjer elektronisk og via e-postadressen opptak@krus.no

Husk å sjekke søppelpost/spam jevnlig da e-poster har en tendens til å havne der.

Tips en venn Skriv ut