P1000649 - fargejustert foran vannet - utsnitt 1000x300

Kristina Lægreid

-En spennende utfordring!

Kristina Lægreid ble 1. september konstituert som direktør ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS for en periode på 6 måneder. Dette etter at de siste årenes direktør, Hans-Jørgen Brucker, i juli gikk av med pensjon. Lægreid kommer fra stillingen som leder av Politiets Utlendingsinternat på Trandum, men har tidligere jobbet i kriminalomsorgen i 15 år.

Dette blir ikke Lægreids første møte med KRUS. Hun har tidligere både undervist og vært sensor, og nå skal hun altså inn som øverste leder. «Jeg syns det å bli spurt om å være leder for KRUS er en svært spennende utfordring», sier Lægreid, og legger til at «KRUS er noe annet i dag enn det var når jeg var her for mange år siden, men jeg vet at det er mye kompetanse, erfaring og engasjement her som jeg gleder meg til å ta del i». Hun regner med å bruke den første tiden til å bli kjent med organisasjonen, slik at hun kan bli best mulig rustet til de oppgavene og det ansvaret som ligger til stillingen som direktør.

Lægreid er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, der hun skrev hovedoppgave om psykisk psyke innsatte. Dette ble en innfallsport til kriminalomsorgen, da hun etter endt studietid søkte jobb på Bredtveit fengsel for, som hun sier, «å få praktisk erfaring om et felt jeg frem til da kun hadde teoretisk kunnskap om». Senere har hun blant annet jobbet som inspektør i Oslo fengsel, der hun jobbet spesielt mye med temaer som varetekt og isolasjonsproblematikk, tilbakeføringsarbeid, kontaktbetjentordningen og tilbudet til unge innsatte.

P1000656 - i skogen - utsnitt helfigur 1847x1701.jpg

Hennes forrige stilling i kriminalomsorgen, var å være Kriminalomsorgsdirektoratets prosjektleder i oppstarten av prosjektet med Norgerhaven fengsel i Nederland. Samme dag som traktaten med Nederland ble underskrevet, startet Lægreid i Politiets Utlendingsenhet, der hun har hatt ansvaret for utlendingsinternatet på Trandum. Hun anser Trandum for å ha «en del til felles med et fengsel», men presiserer at «det på mange måter også er veldig forskjellig».

Lægreid beskriver seg selv om en person som gjerne går «all in» når hun først holder på med noe. Da er det kanskje ikke rart om hun klarer å finne overføringsverdi fra sine tidligere stillinger, både i og utenfor kriminalomsorgen. Lægreid mener at erfaringen fra kriminalomsorgen «har vært svært viktig i lederjobben på Trandum», samtidig som hun understreker at hun håper og tror at hun har lært mye i politietaten som hun vil få nytte av i de oppgavene hun skal inn i ved KRUS.

Tips en venn Skriv ut