Solheimsgata 21 10

Konferanse om seksuallovbrudd

10. oktober
Heidi Bottolfs
Heidi Bottolfs
Amund Rolseth
Amund Rolseth
Kristian Mjåland
Kristian Mjåland
Leif Waage
Leif Waage

KRUS og KDI inviterte til nasjonal konferanse om seksuallovbrudd 10. oktober 2019. Konferansens målgruppe var ansatte i kriminalomsorgen, importerte tjenester og samarbeidspartnere.

Gjennom de senere årene har det blitt stadig flere utfordringer knyttet til seksuallovbrudd. Lovbruddene skjer på stadig flere arenaer (bl.a. på sosiale medier), strafferammene blir skjerpet og en stadig større andel av fangebefolkningen soner dommer for seksuallovbrudd. Pr i dag er rundt 16 % av de innsatte dømt for seksuallovbrudd. Målsetningen med konferansen er å øke bevisstheten rundt denne type lovbrudd og hvordan vi møter denne gruppen lovbrytere, både i forhold til soningssituasjonen og tilbakeføring. 

Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), presiserte i sitt åpningsinnlegg viktigheten av denne nasjonale konferansen. Hun ønsket spesielt å trekke frem at det er et økt behov for kunnskap og komptanse blant de ansatte i kriminalomsorgen som følge av den kraftige økningen  av antall seksuallovbruddsdømte de siste årene. Det finnes allerede mye intern, tverrfaglig og helsefaglig kompetanse av høy kvalitet, og det er viktig at denne ressursen og den gode forskningen som gjøres, omsettes til verdifulle elementer i grunnutdanningen, og også selvfølgelig nyttiggjøres i etter- og videreutdanning. Hun understreket også hvor viktig det er å ikke glemme offerperspektivet - personer som rammes av seksuallovbrudd bærer dette med seg hele livet. Og dette gjelder ikke bare ofrene, men også deres nærmeste.

 

 

Program:

10.00-1015: Åpning av konferansen v/ Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

1015.11.00: Seksuallovbrudd -trender og utvikling fra et politiperspektiv v/ Amund Rolseth, strategisk analytiker, Trøndelag politidistrikt

11.15-12.00: Seksuallovbruddstrategi og suksesshistorier fra Bergen v/ Leif Waage, assisterende regiondirektør, region vest

12.45-13.30: BASIS -fra pilotprosjekt til landsdekkende tilbud v/ Ingeborg Jenssen Sandbukt, rådgiver for fag og forskning, Helse sør/øst

13.30-14.15: "Med økt selvtillit og kunnskap kan man redusere seksuelle overgrep" - Play It Right, støtte i hverdagen v/ Christian Lunde-Hansen, prosjektleder Play It Right, psykologspesialist og spesialrådgiver RVTS Øst

14.25-15.10: Mellom inklusjon og eksklusjon: en analyse av straffens mening for seksuallovdømte i norske fengsler v/ Kristian Mjåland, Senior Research Associate, University of Cambridge og førsteamanuensis ved UiA

15.10-16.00: Hvem er seksualovergripere, behandlingsmål og risikovurdering v/ RAndi Rosenqvist, spesialist i psykiatri, Ila fengsel

 

 

Tips en venn Skriv ut