Kildekritikk

Hva er kildekritikk? Egentlig selvforklarende hvis man deler ordet i to; kilde og kritikk. Kilde er forstått som opphav eller utspring, og kritikk i denne sammenhengen betyr vurdering eller bedømmelse.  Å utvise kildekritikk er å vurdere/bedømme et opphav/utspring.

Sagt med andre ord handler det om å vurdere kvaliteten på den informasjonen du har funnet i forhold til det du skal bruke den til, uavhengig av medium.

Momenter du må se etter er:

Relevans

Troverdighet og nøyaktighet

Objektivitet

 

2 minutter om generell kildekritikk

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk