Hvorfor referere?

«Alle forfattere og forskere, uansett om de er amatører eller profesjonelle, studenter eller etablerte forskere, skal etterstrebe god henvisningsskikk» (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2009).

2015-07-08

Sitering

Her får du en kort innføring i hvordan du siterer fra kilder, både direkte og indirekte, i tillegg til hvordan du håndterer sekundære kilder.

2015-09-07

Referering

Å oppgi hvor du har hentet informasjon fra, dvs. hvilke kilder du har brukt, kalles å referere. Det finnes flere standarder for hvordan man kan oppgi kilder. Ved KRUS benytter vi standarden til American Psychological Association (APA). APA er et såkalt forfatter-år system, dvs at man i løpende tekst oppgir (forfatternavn og år). I litteraturlista begynner du hver innførsel med forfatter og årstall, slik at det blir enkelt for leseren å finne igjen referansen. Referansene i litteraturlisten føres opp i alfabetisk rekkefølge. Alle kildene du viser til i teksten skal kunne finnes igjen i litteraturlista.

2013-09-19
eks littliste

Eksempel på litteraturliste

Eksempel på hvordan en litteraturliste kan se ut. Inkluderer forskjellige dokumenttyper.

2014-01-31
Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk