Juridisk praktikumsoppgave

Juridiske praktikumsoppgaver tester evnen til å anvende juss på et konkret problem/hendelse. Du skal finne de rettslig sett relevante spørsmålene som opplysningene i oppgaveteksten reiser.

1: Hva handler dette om?
2: Finn det rettslige grunnlaget som berører forholdet.
3: Nevn stikkordsmessig vilkårene i det rettslige grunnlaget.
4: Drøft de enkelte rettslige vilkårene.
5: Konkluder.

Punktene settes sammen til en helhetlig og strukturert tekst i form av:

  • Innledning 

Punktene 1 – 3 kan sammenstilles slik at de til sammen utgjør en innledning

  • Hoveddel

Punkt 4 tilsvarer det man innenfor teoretiske emneoppgaver kaller for hoveddel. Her knyttes jussen sammen med faktiske opplysninger i oppgaveteksten ved å drøfte/vurdere hvorvidt rettsregelen og dens innhold dekker de faktiske forholdene som beskrives i oppgaven.

  • Konklusjon.

Drøftelsene skal lede fram til punkt 5 som er en konklusjon, henholdsvis delkonklusjoner og en hovedkonklusjon.

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk