Its learning

Canvas erstatter ItsLearning fra 1. oktober 2018. It'sLearning stenger 1. oktober for alle studenter og ansatte. Dersom du ønsker å ta vare på dokumenter fra ItsLearning må du selv laste ned det du ønsker å beholde.

Canvas er i dag den mest brukte læringsplattformen i Norge innen universitet- og høgskolesektoren og er svært godt tilpasset brukerbehovene til KRUS som høgskole. Dette er et brukervennlig system som gir en rekke nye muligheter for tilsatte og studenter når det gjelder undervisning og læring. I tillegg er Canvas lett å integrere med andre programvarer, og kommer med nyttige mobilapplikasjoner for både forelesere og studenter.

Frem til KRUS tar Canvas i bruk ber vi alle brukere om å laste ned informasjon de ønsker å beholde fra ItsLearning.

Tips en venn Skriv ut