IMG_3725 fengselsdører i rekke utsnitt 1000x300

Isolasjon i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) arrangerte 25. september en konferanse om isolasjon i kriminalomsorgen. Konferansens målgruppe var ledere og ansatte i kriminalomsorgen, ansatte i fengselshelsetjenesten, samt øvrige forvaltningssamarbeidspartnere. Omtrent 170 deltakere var påmeldt konferansen.

Lise Sannerud og Aage Thor Falkanger 2019
Lise Sannerud og Aage Thor Falkanger
Marte Rua 2019
Marte Rua
Tanja Rosså Ødegård og Gaby Groff Jensen 2019
Tanja Rosså Ødegård og Gaby Groff-Jensen
Erling Fæste
Erling Fæste

Kriminalomsorgen opplever store utfordringer med å gi innsatte i norske fengsler det fellesskap som er tilrådelig. Sivilombudsmannens rapport «Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler» (juni 2019) har gitt temaet økt oppmerksomhet, og det har blitt gjort et omfattende arbeid for å forbedre situasjonen. Konferansen hovedfokus var derfor ulike isolasjonsforebyggende tiltak og hvordan man best kan forhindre isolasjonsskader.

Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) Lise Sannerud åpnet konferansen og hevdet at dette var årets viktigste konferanse. Isolasjonsproblematikken er kompleks og har mange årsaker, men at kriminalomsorgen uansett må jobbe på lag mot gode løsninger i tiden fremover. Spesielt uttrykket hun bekymring for unge voksne som blir satt i isolasjon.

I det ene interessante innlegget etter det andre fikk konferansens deltakere presentert fakta og statistikk i forbindelse med isolasjon, forskningsresultater, erfaringer fra konkrete program og tiltak for reduksjon av isolasjon og hvilke alternativer, mål og planer kriminalomsorgen har for tiden fremover vedrørende denne problematikken.

På konferansen ble det også lansert en brosjyreserie om isolasjon, med en praktisk tilnærming og med konkrete råd for en krevende situasjon som isolat er. En av brosjyrene er spesielt rettet mot den isolerte og tar for seg vanlige stressreaksjoner, og gir råd for hvordan man lettere skal komme seg gjennom dagene i isolasjon. Det er også laget egne brosjyrer til pårørende, til advokater og til ansatte ved fengslene.  Brosjyrene er utgitt av Skandinavisk isolasjonsnettverk (www.isolation.network).
Last ned brosjyrene her.

Konferansen ble strømmet og ligger tilgjengelig en viss tid: http://www.krus.no/konferanse-om-seksuallovbrudd.6243442-286892.html


Konferansens program:

Åpning og velkommen
​Lise Sannerud, direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Særskilt melding til Stortinget om isolasjon i norske fengsler
Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann

Funn og fakta fra arbeidsgruppens rapport om forebygging av isolasjon
Erling Fæste, assisterende regiondirektør i region sør

Informasjonsbrosjyre om bruk av isolasjon
Marte Rua, forsker, Skandinavisk isolasjonsnettverk

Solitary confinement: uses, abuses and consequences
Dr. Sharon Shalev, University of Oxford

Når hjernen blir alene
Ann-Karin Bakken Nilsen, psykolog, Østbytunet behandlingssenter

Erfaringer med håndtering av sårbare innsatte
Gaby Groff-Jensen, ressursteamet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

Erfaringer med å redusere isolasjon i Stavanger fengsel
Tanja Rosså Ødegård, fengselsleder, Stavanger fengsel

Hva gjør kriminalomsorgen nå?
Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør, KDI og Tom Enger, avdelingsdirektør, KDI

Tips en venn Skriv ut