International Journal of Prisoner Health

Abonnement fra KRUS biblioteket

Fulltekst tilgjenglig fra KRUS-nettet

2014-01-10
helse innsatte 2012

Årsrapport 2012 for helse og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Psykiske helseproblemer og en økning i antall innsatte med utenlandsk opprinnelse medfører nye utfordringer for personell i helse- og omsorgstjenesten i fengsel. En forutsetning for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester er at de innsatte har tilgang til kvalifisert personell som har særlig kompetanse på forhold knyttet til de innsattes spesielle levekår, livssituasjon og helseproblemer og også kjennskap til kriminalomsorgens oppgaver i fengsel.

2014-01-10
ROP

ROP

Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Nasjonal Kompetansetjeneste ROP skal sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusmisbruk og psykisk lidelse

2013-11-26
Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - Norwegian