Sjekkliste før innlevering

Innhold

 • Er innholdet relevant for problemstillingen?
 • Hvordan begrunnes valg av innhold?
 • Blir leseren introdusert for oppgaven i innledningen?
 • Er kilder referert?
 • Er påstander dokumentert?
 • Er det et tydelig skille mellom andres synspunkter og egne vurderinger?
 • Har du/dere utvist kildekritikk

Struktur

 • Henger avsnittene logisk sammen?
 • Følger oppsettet Studiehjelp - struktur? (Innledning, hoveddel, oppsummering/konklusjon)

Språk

 • Er språket klart og konsist?
 • Er språkbruken tilpasset den vitenskapelige sjangeren?

 

​Når alt er klart, og du har lest eksamensforskriften §14,  fyller du ut egenerklæringsskjemaet

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk