Ingrid og Eira 1000x300

Ingrid og Eira

-Teorien gir nyttig grunnlag for praksis

Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, ble i slutten av mai ferdige med sitt første teorisemester ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. I juni-august er de i sommertjeneste ved fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan det går med aspirantkull 2016-17 og deres første uker i fengsel som aspiranter. Alle sommerhilsenene blir lagt ut på hjemmesiden til KRUS, der de gjennom sommeren og ut over høsten 2016 kan leses under Studieliv. Her kommer sommerhilsener fra Ingrid og Eira, som begge er aspiranter ved Skien fengsel:

Eira til artikkel
Eira, aspirantkull 2016-17
Ingrid til artikkel
Ingrid, aspirantkull 2016-17

Eira:

Da jeg først begynte å jobbe i Kriminalomsorgen for litt over ett år siden, kunne jeg aldri forestille meg hvordan det ville være å jobbe bak murene. Jeg hadde mange ulike tanker og følelser rundt hvordan det ville være å jobbe som fengselsbetjent, men virkeligheten er så mye mer og annerledes enn det du forestiller deg. Selv om Kriminalomsorgen er en relativt åpen organisasjon i forhold til fengselssystemer andre steder i verden, er det mange som sitter med (i følge meg) feilforestillinger om at norske fengsler er som å bo på hotell. Det er det absolutt ikke. I jobben som fengselsbetjent og som aspirant jobber man med mennesker som er i en vanskelig og tung periode av livet. De har blitt fratatt noe av det viktigste vi i Norge har; nemlig friheten sin.  Her skal du prøve å være et godt forbilde, en person disse menneskene skal kunne forholde seg til, og til og med få en slags tillit til. Derfor er det så viktig at man klarer å se mennesket bak kriminaliteten! For å bli en god fengselsbetjent må du kunne vise aksept og forståelse for personer som i mange tilfeller aldri har hatt det samme grunnlaget for suksess som det du har. Samtidig må du også kunne opptre profesjonelt og rettferdig i rollen som fengselsbetjent. I praksis gjør du virkelig «alt» for de menneskene du jobber med, fordi alt som er en vanesak utenfor fengselet, plutselig blir en umulighet bak murene. 

Jeg har blitt utplassert i Telemark fengsel, avdeling Skien i praksisåret mitt. Fra første stund, merket jeg at det var en utrolig god stemning blant både kolleger og innsatte. Aspirantene ble tatt i mot av dyktige veiledere med lang erfaring i å ha aspiranter utplassert hos seg. Vi fikk grundig opplæring om rutiner, regler og sikkerhet i fengselet. Vi fikk 6 opplæringsvakter, hvor man ofte ble plassert med andreårsaspiranter fra KRUS. Jeg husker at jeg tenkte at den aspiranten som hadde meg på opplæring hadde blitt så trygg og flink i jobben på så kort tid! Jeg gleder meg til neste år, hvor jeg kan føle at jeg har tatt til meg like mye kunnskap som denne aspiranten. I Skien er aspirantene fordelt på to fellesskapsavdelinger med plass til 30 innsatte på hver avdeling. Avdelingen er delt inn i fem boenheter med plass til seks innsatte. Det at det er relativt få innsatte per boenhet er noe som gjør at den dynamiske sikkerheten i Skien fengsel er veldig synlig. Vi tilbringer mye tid sammen med innsatte og skaper en god relasjon. Allerede på kort tid føler jeg at både kolleger og innsatte har tatt godt i mot meg. I sommertjenesten har alle aspirantene gått selvstendige vakter, og på grunn av god opplæring og hjelpsomme kolleger, føler jeg meg trygg hver gang jeg går på jobb. 

Grunnlaget fra fem måneders teori på KRUS føler jeg har kommet til god hjelp siden jeg begynte i praksisåret. Jeg har tidligere jobbet som vikar i Kriminalomsorgen, og etter å ha fått en innføring i den teoretiske bakgrunnen for yrket, har jeg forstått mye mer av hvorfor man jobber som man gjør i et fengsel.  De fem månedene med teori er intensive og lærerike, og det er absolutt ingen lett utfordring. KRUS har nå blitt en høgskoleutdanning, og dermed øker kompetansenivået og forventingene til det teoretiske også. Men det er så nyttig å få denne teorien før man begynner i praksis! Hvis du ønsker en utfordrende og variert jobbhverdag så anbefaler jeg å søke på fengselsbetjentutdanningen nå i august. Jobben innebærer så mye mer enn man kan forestille seg. 

 

Ingrid:

Jeg hadde ikke jobbet i fengsel før jeg begynte på KRUS, og jeg var veldig spent den dagen jeg fikk mailen om at jeg hadde kommet inn. Det som ventet oss først var et semester med teori før vi skulle starte å jobbe i et fengsel. Det var godt at vi hadde litt teori før vi startet i praksis, og jeg følte at dette ga oss et lite grunnlag før vi skulle ut og jobbe. Jeg hadde ikke tenkt over hvor mange forskjellige former for sikkerhet det var, og dette er en av brikkene i grunnmuren som har vært godt å ha da vi startet i sommertjenesten. 

Jeg er utplassert i Skien fengsel, og føler at vi som er aspiranter der har blitt godt tatt imot fra første stund. I starten var det mye å sette seg inn i og mye informasjon, og på slutten av dagene så kunne det føles som at hodet kokte litt over. Bare det å lære seg alle navnene til både innsatte og ansatte virket nærmest som en umulig oppgave! Men vi fikk en veldig god opplæring av både fengselsbetjenter, veiledere og 2. års aspiranter. Det har vært veldig betryggende å se hvor utrolig flinke aspirantene var blitt, og hvor mye de hadde lært av året sitt i Skien. Plutselig kunne vi de fleste navnene også! Jeg synes at det har vært veldig bra at alle har vært veldig klare på at «det finnes ingen dumme spørsmål, så spør hvis dere lurer på noe. Det er bedre med ett spørsmål for mye enn ett spørsmål for lite». Etter hver vakt føler jeg at jeg har lært noe nytt. Det er veldig godt å få jobbet en del og bli litt kjent i fengslet før vi starter med teori, oppgaver og eksamener igjen. Ved å få et bilde på hvordan hverdagen i fengsel egentlig er, føler jeg at vi kan prestere litt bedre i teorien, som igjen gjør at vi presterer litt bedre i praksis.

Det er mye fellesskap på avdelingene i Skien, og her ser jeg veldig godt hvordan den dynamiske sikkerheten spiller inn. Skien har mindre boenheter enn mange fengsler, og jeg føler dette hjelper oss som betjenter til å få til «den gode samtalen» og danne gode relasjoner med de innsatte. Som flere av mine medaspiranter skriver, så er det viktig å se personen bak kriminaliteten, og tenke at de er mennesker de også som føler, tenker, håper og drømmer. Og det er viktig å se betydningen av det vi gjør og sier til dem.

En ting jeg tror det er viktig at vi alle husker på er at det er menneskelig å gjøre feil, og at verden ikke går under selv om vi gjør feil. Det kan være en viktig lære for resten av yrkeslivet, og kan gjøre oss sterkere og tryggere i rollen somfengselsbetjenter. Som flere har sagt til meg: «Vi blir aldri ferdig utlært som fengselsbetjenter». Men det er et fint yrke der ingen dager er like og vi får muligheten til å jobbe med mange forskjellige type mennesker.

Jeg vil avslutte med å ønske alle mine medaspiranter lykke til i det kommende året, samt ønske nye velkomne, og gamle aspiranter lykke til videre.

Tips en venn Skriv ut