Søknadsperiode

Søknadsperiode

Aspirantstillinger utlyses vanligvis i juni hvert år med søknadsfrist på sommeren. Opptaksprøver gjennomføres i løpet av høst, normalt sett fra slutten av september til midten av november, og oppstart av fengselsbetjentutdanningen er tidlig i januar hvert år. 

Ettersom det kan komme endringer i revidert nasjonalbudsjett som blir lagt frem i mai kan ikke KRUS garantere at søknadsperioden blir den samme hvert år. Det samme gjelder antall aspiranter som skal ansettes på hvert kull, og sistnevnte blir avgjort i løpet av høsten i statsbudsjettet. 

Opptak og utlysning av aspirantstillinger i 2019 blir mest sannsynlig avgjort i mai/juni, og vil bli gjort tilgjengelig blant annet på vår hjemmeside, på vår facebookside, jobbnorge.no, nav.no m.fl.

Informasjon om selve søknadsprosessen kan du lese mer om på nettsidene våre her

Informasjon om opptakskrav finner du på nettsidene våre her

KRUS viser ellers til Samordna opptak og forskrift om opptak til høyere utdanning angående oppnådd generell studiekompetanse, krav til norsk og realkompetansevurdering. Sistnevnte utføres iht. egne minimumskrav fastsatt av KRUS.

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut