Aspirantkull H17

Vitnemålsseremoni

-klare til å jobbe som fengselsbetjenter
Fengselsbetjentutdanningens kull 2020-21

Ny utlysning: søk om opptak nå!

Søknadsfrist 7. juli
Utdeling av vitnemål:

Verksbetjentutdanningen

Fag- og erfaringssamling med lansering av www.tilbakeføring.no

Unge i kriminalomsorgen

"Little Scandinavia"-prosjekt:

Norsk fengselsbetjentutdanning

Delegasjon fra SCI Chester, Pennsylvania, USA
Planlegg videreutdanning

KRUS-katalogen 2019

Hugs påmeldingsfristane