Hilde Pape - grå bakgrunn 1000x300

Hilde Pape

"Forebygging under forbud"

Hilde Pape, forsker ved ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, har skrevet et kapittel i den nylig utgitte «Cannabisboka» sammen med forsker Ingeborg Rossow ved Folkehelseinstituttet. Tittelen er «Forebygging under forbud».

Kapitlet gir en oversikt over forskning om mulige effekter av forebyggende skoleprogrammer, familierettede intervensjoner, kampanjer i massemedia, tiltak basert på kommunikasjon via digitale plattformer, cannabiskontroller og prøvetaking på arbeidsplasser, og motiverende samtaler med cannabisbrukere. Mye av denne forskningen er forbundet med usikkerhet, og i beste fall er effektene – i form av mindre cannabisbruk – svært små. Det er med andre ord liten grunn til forebyggingsoptimisme. Konklusjonen er at av nevnte typer tiltak framstår som «en mulig dråpe i havet».

Mer om Cannabisboka finner du på forlagets hjemmeside, her.

Tips en venn Skriv ut