Artikkelpresentasjon 1000x300 2

Håndbøker

Radikalisering og personundersøkelse

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har publisert to håndbøker for ansatte i kriminalomsorgen: Én om personundersøkelser og én om radikalisering og voldelig ekstremisme.

Ved KRUS er det hhv førstelektor Birgitte Langset Storvik og seniorrådgiver Hege Bøhm Ottar, førsteamanuensis David Hansen og førsteamanuensis Franck Orban som har hatt hovedansvaret for publikasjonene.

Personundersøkelser: Håndboken tar blant annet for seg spørsmål omkring når personundersøkelser skal innhentes, hvordan personundersøkelser skal gjennomføres, opplysningsplikt og taushetsplikt. Du kan lese mer om og laste ned håndboka Personundersøkelse her.

Radikalisering og voldelig ekstremisme: Håndbokens formål er å bidra til mer kunnskap om radikalisering som fenomen og de ulike miljøene der radikalisering foregår, slik at kriminalomsorgen kan bidra til å forebygge og hindre spredning av radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme. Du kan lese mer om og laste ned håndboka Radikalisering og voldelig ekstremisme her.

Tips en venn Skriv ut