Fysisk_test

Fysisk funksjonstest

Opptaksprøver gjennomføres fra ca 20/9 til 20/11

Alle søkere som blir innkalt til opptaksprøve må bestå den fysiske funksjonstesten for å være kvalifisert til samtale med aspirantnemnda. Erfaringsvis vet vi at det i snitt er to-tre kandidater pr. opptaksdag som ikke klarer å bestå den fysiske funksjonstesten. Opptaksdagen avsluttes umiddelbart for disse kandidatene, og de er ikke med i vurderingen av hvem som skal tilbys aspirantstilling. Det stilles like krav til menn og kvinner og funksjonstesten består av fire øvelser: Push up (armhevinger), sit up, rygghev / ryggrulle og utholdenhet (rundløype).

Hver enkelt øvelse må bestås med minimum 1 poeng, og sammenlagt kreves det for opptak minimum 5 poeng for at den fysiske funksjonstesten er bestått. Maksimum kan det oppnås 12 poeng.

Under gjennomføring av styrkeøvelsene deles kandidatene i par. Den ene utfører øvelsen mens den andre teller antall repetisjoner.

Kandidatene blir ikke delt på tvers av kjønn og under rundløypen er det naturlig at både menn og kvinner løper sammen.

Øvelse 1: Push-up (armhevinger)

Denne øvelsen kan utføres i to varianter.

Alternativ 1:

Ha gulvkontakt med knær og hender, armene i skulderbreddes avstand og strak kropp. Senk kroppen til gulvet og opp igjen til armene er strukket.

 

Bilde 1:

 

Bilde 2:

Kravoppnåelse: 20 repetisjoner = 1 poeng, 25 repetisjoner = 2 poeng

Det er mulig å gjøre feil under utføringen av denne varianten. Det kan blant annet bli seende slik ut:

Ved øving og trening på denne push-up varianten er det viktig å passe på at kroppen er strak, og at hoften ikke får en «knekk». Hoften og bekkenet skal presses frem slik at kroppen er mest mulig strak fra knærne og opp, se bilde 1 og 2.

 

Alternativ 2:

Ha gulvkontakt med hender og tær og strak kropp. Senk kroppen til gulvet og opp igjen til armene er strukket.

Bilde 1:

 

Bilde 2:

Kravoppnåelse: 15 repetisjoner = 3 poeng (maks score)

 

Øvelse 2: Sit-up

Ligg på rygg med bøyde knær med fotfeste, hendene bak nakken eller hendene inntil hodet, og albuene ut til siden. Rull opp fra gulvet til en høyde hvor albuene kan berøre knærne, og senk rolig ned til utgangsstilling. Bakhodet skal alltid ned i gulvet når kroppen senkes til utgangsstilling. Ved øving / trening på denne øvelsen er det viktig å trene med fotfeste samt rulle kroppen helt opp til knærne ved hver repetisjon

Bilde 1:
 

Bilde 2:

Bilde 3:

 

Kravoppnåelse: 20 repetisjoner = 1 poeng, 25 repetisjoner = 2 poeng og 30 repetisjoner = 3 poeng (maks score)

Det er mulig å gjøre feil under utførelse av denne øvelsen. Merk at det ikke er tillatt å slippe hendene fra hodet på vei opp mot knærne.   

 

Øvelse 3: Rygghev / ryggrulle

Ligg på magen med strak underkropp på et ryggapparat eller en kasse. Fest bena eller bruk vekten av en person. Overkroppen skal henge ned i 90 graders vinkel ved hoftekammen og hendene skal være bak nakken / inntil hodet. Rull eller hev sakte opp til kroppen er strak og senk rolig ned.

Bilde 1:


 

Bilde 2:

Kravoppnåelse: 15 repetisjoner = 1 poeng, 20 repetisjoner = 2 poeng, 25 repetisjoner = 3 poeng (maks score)


Det er mulig å gjøre feil under utførelsen av denne øvelsen. Den vanligste feilen er at kandidaten ikke holder hendene bak nakken / inntil hodet, og at en ikke slipper seg ned i en 90 graders vinkel.

 

Øvelse 4: Utholdenhet (10 minutters løpetest / rundløype)

Løpetesten er den fjerde og siste øvelsen i den fysisk funksjonstesten. Kandidatene deles i grupper på 4-5 personer uavhengig av kjønnsfordeling. Banen det skal løpes rundt måler 15 meter på langsidene og 7 meter på kortsidene. På den ene langsiden skal du legge deg ned på magen med strak kropp og på den andre langsiden skal du legge deg ned på rygg med strak kropp. Kandidatene har 10 minutter til rådighet. I løpet av disse ti minuttene blir de aller fleste svært sliten og det er fort gjort å ufrivillig «jukse» ved nedleggelse på mage eller rygg. Merk at når du skal legge deg ned på magen så skal brystkassen være i kontakt med gulvet. Når du legger deg ned på rygg så skal bena være i løperetningen, begge hælene og bakhodet skal være i kontakt med gulvet på samme tid.

Bilde 1:

Bilde 2:


Riktig utførelse ned på mage:


Bilde 3:


Feilaktig utførelse ned på mage. Merk at brystkassen skal være i kontakt med gulvet:
 

Bilde 4:


Riktig utførelse ned på rygg:
 

Bilde 5:


Feilaktig utførelse ned på rygg. Merk at begge hælene skal være i kontakt med gulvet:

Kravoppnåelse: 23 runder = 1 poeng, 26 runder = 2 poeng, 30 runder = 3 poeng
23 runder tilsvarer 1012 meter og er minimumskravet for å bestå øvelse 4.

 
 

Tips en venn Skriv ut