Bilde tatt på KRUS_representanter fra ENAP nov 2019

Fransk studiebesøk fra ENAP

KRUS hadde i perioden 18. - 22. november 2019 gleden av å ha et fransk studiebesøk av 12 kommende fengselsdirektører og 2 representanter fra ENAP (École nationale d'administration pénitentiaire). Temaet for årets besøk var åpne fengsler og alternativ soning, og oppholdet ble benyttet til å besøke Sandaker Overgangsbolig, Oslo Friomsorgskontor og Bastøy Fengsel. Det ble også tid til en dag i KRUS' egne lokaler i Lillestrøm med faglige diskusjoner på tvers av landene. Studiebesøket er et ledd i et flerårig samarbeid mellom KRUS og ENAP.

KRUS takker for et hyggelig besøk og interessante dager, og ser allerede frem til neste gang.

Til venstre: Ole Stageberg, International coordinator, KRUS og Kristina Vee Lægreid, Direktør, KRUS.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

During the period from 18-22 November, University College of Norwegian Correctional Service (KRUS) had the pleasure of having 12 trainee prison governors and 2 representatives from the ENAP (École nationale d'administration pénitentiaire) visiting us from France. The stay included visits at Oslo half-way house Sandaker, Oslo Probation Office and Bastøy Prison, and they did also spend a day at KRUS own premises. This study visit is part of a multi-year collaboration between KRUS and ENAP, and the theme for this year's visit was open prisons and alternative sentencing.

We at KRUS appreciated the pleasant and interesting days, and are already looking forward to next time the French will visit.

At the left: Ole Stageberg, International coordinator, KRUS and Kristina Vee Lægreid, Director, KRUS.

Tips en venn Skriv ut