Formelle krav ved oppgaveinnlevering

Vedtatt i plangruppen 21. februar 2014

Marger

Bruk standard marger, det vil si 2,5 cm.

 

Skrift

Skrifttype og -størrelse skal være god å lese: Her bruker vi Times New Roman med fontstørrelse 12.

 

Linjeavstand

Linjeavstand skal være 1,5.

 

Forsiden

Bruk forsidemalen!

  • Oppgavens tittel (24 pkt.) der dette er aktuelt.
  • Hvilken type oppgave det er, for eksempel emneoppgave i emne 1 kriminalkunnskap (12 pkt.).
  • Utdanningsinstitusjon: Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS (12 pkt.).
  • Studium: Fengselsbetjentutdanningen (12 pkt.)
  • Årstall
  • Navn på forfatter(e) (16 pkt.). Husk å få med navnene på alle gruppemedlemmene dersom det er en gruppebesvarelse.
  • Hvilket opplæringsfengsel dersom det er en oppgave i semester 2 eller 3 (12 pkt.).
  • Seminar og/eller gruppenummer (det som er relevant)

 

På forsiden skal man bruke skrifttypen Times New Roman og den punktstørrelsen som er nevnt i parentes ovenfor.

Du kan legge inn en illustrasjon på forsiden, under oppgavens tittel og tilhørende emne, så fremt bildet ikke er opphavsrettslig beskyttet.

Ved innlevering av gruppeoppgave på Canvas, må alle gruppemedlemmenes navn hukes av.

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - Norwegian