sno film 2

Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel

Hvert år rammes cirka 260 personer av overdosedødsfall. Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Det er en økt risiko for overdosedødsfall de første ukene etter løslatelse – etter tre til åtte dager uten stoff er toleransen lik null igjen.

Som en del av den nasjonale overdosestrategien (2014-2017) i regi av helsedirektoratet, videreføres arbeidet med forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel. Prosjektet har tidligere vært under det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7 men ble overført til kriminalomsorgen november 2016. Sentralt i prosjektet er initiering og implementering av fire tiltak:

  1. Innkomstsamtale
  2. Informasjon om overdoserisiko og hjerte- og lungeredning
  3. Løslatelsessamtale
  4. «Time i hånden»

I 2016 og i 2017 deltok ni fengselsenheter i prosjektet. Samtlige fengsler hadde flere positive erfaringer under og etter prosjektgjennomføringen. Blant annet opplevde de ansatte å få et tettere samarbeid med helseavdelingen, og at arbeidet med de innsatte ble mer konkret, målrettet og at utfordringer ble håndtert med en mer åpen dialog enn tidligere. Økt kunnskap om forebygging av overdosedødsfall var en annen gevinst, hvor både ansatte og innsatte gjennom læringsnettverk og utprøving av nye metoder fikk ny kunnskap. Læringsnettverk er en metode for å utvikle ny kunnskap sammen med andre. Det er ofte tilknyttet til utprøvelser av metoder i praksis, hvorpå man samles for å diskutere fremgang, innhold og evaluere før neste utprøving.

I 2018 deltar seks nye fengsler i prosjektet: Telemark fengsel avd. Skien, Indre Østfold fengsel avd. Eidsberg, Vestoppland fengsel avd. gjøvik og Valdres, Bodø, Tromsø og Sandeid fengsel. Det vil bli gjennomført tre læringsnettverk i 2018 se Krus- katalogen. 

I dette prosjektet samarbeider KRUS tett med Helsedirektoratet, og rapporterer jevnlig på innhold og kostnader i prosjektet. KRUS er opptatt av det er høy grad av brukerinvolvering i prosjektet.

I sammenheng med prosjektet har det blitt laget en kortfilm sammen med Snøball Film AS.

Trykk på linken for å se filmen :

OverdoseFilm.mp4

 

 

Tips en venn Skriv ut