Blå bakgrunn 1000x300

Forebyggende tiltak ved KRUS

Tiltak ved KRUS i forbindelse med koronautbruddet

Fra torsdag 12. mars, vil det ikke bli gjennomført undervisning i KRUS sine lokaler. Dette gjelder inntil videre for undervisning, og til og med 31. mai for kurs og konferanser. I forbindelse med koronautbruddet er det overordnede målet for KRUS å bidra til den nasjonale dugnaden for å stoppe spredning av smitte, samt sørge for at undervisning/eksamen/praksis ikke blir unødig skadelidende. KRUS følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene.

Informasjonen i denne artikkelen ble sist oppdatert: 23.3.20, kl. 09:40.

Skal du ha kontakt med en ansatt ved KRUS?

I-senteret holdes stengt. Vi foretrekker at du sender e-post dersom du skal ha kontakt med oss, men telefoner til sentralbordet vil fortsatt bli besvart i normal åpningstid. Kriminalomsorgen har besluttet at fysisk møtekontakt skal begrenses i størst mulig grad. Alle ansatte er oppfordret til å ha hjemmekontor. De ansatte med hjemmekontor vil da ikke være tilgjengelige på kontortelefon. Vennligst ta kontakt via deres e-postadresse.

 

Bibioteket

Biblioteket til KRUS er besluttet stengt til og med mai. Mens biblioteket er stengt vil det ikke være mulig å låne bøker. Dette gjelder også for fjernlån. Mer informasjon fra biblioteket angående stengningen finner du her.

 

For kurs- og konferansedeltagere:

Alle kurs og konferanser som er satt opp til og med 31. mai er avlyst. Det tas fortløpende vurderinger av om fremtidige arrangementer skal avlyses. Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon.

 

For søkere til fengselsbetjentutdanningen med planlagt oppstart august 2020:

Foreløpig går søknadsprosessen som planlagt denne våren, men dette kan endre seg. Søkere vil få beskjed dersom det skjer endringer av betydning for søkerne.

 

For aspiranter/studenter:

Undervisning

KRUS har iverksatt tiltak for å forebygge koronavirus-smitte. All ordinær undervisning i KRUS sine lokaler er innstilt inntil videre. Det jobbes med alternative undervisningsformer som kan gjennomføres digitalt for både aspiranter og bachelorstudenter.

Oppdatert 16.3.20: Aspiranter/Høgskolekandidatstudiet. Aspirantene får forelesninger via streaming. Annen undervisning/veiledning vil også foregå digitalt, både i teorisemestrene og praksissemestrene.
Oppdatert 16.3.20: Bachelorstudiet. Det vil legges en alternativ plan for de studentene som er i et bachelorforløp. Detaljer rundt dette forventes klart i løpet av uke 12.

KRUS (lokalene) er inntil videre stengt for aspiranter/studenter.

Eksamen

KRUS vil så langt det lar seg gjøre legge til rette for planlagt gjennomføring av eksamen, men jobber fortløpende med å utvikle alternative former for eksamensavvikling.

Her finner du oppdatert informasjon

Aspiranter og bachelorstudenter vil få informasjon om endringer i gjennomføring av undervisning og eksamen på Canvas. Det er viktig at alle holder seg oppdatert på informasjonen som blir lagt ut der.

 

For ansatte ved KRUS:

Hjemmekontor for ansatte

For å unngå at det er mange som reiser med kollektiv transport i rushtiden anbefales ansatte å benytte hjemmekontor dersom arbeidet tillater det og tilstedeværelse ikke er påkrevd. For å komme inn i bygget i Solheimsgata 21 kreves det inntil videre kort og kode hele døgnet.

Bierverv

Ansatte i kriminalomsorgen har fra 17.3.20 ikke lov til å utføre bierverv. Dette er for å minske risikoen for smitte for kriminalomsorgens ansatte.

Reisevirksomhet

Ansatte bes om å følge offisielle råd når det kommer til reisevirksomhet, inkl. fritidsreiser. Ansatte som kommer hjem fra utenlandsreiser oppfordres til å ta kontakt med enhetsleder, slik at arbeidsgiver er informert og kan iverksette eventuelle tiltak. Se for øvrig link under til UDs reiseinformasjon.

Her finner du oppdatert informasjon

Ansatte ved KRUS oppfordres til å følge med på jobb-e-post. Der blir det sendt ut informasjon når det skjer endringer som berører alle. En del kommunikasjon vil også foregå ved hjelp av Microsoft Teams.

 

Annen/offentlig informasjon:

Oppdatert oversikt over områder med vedvarende spredning:
https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Informasjon fra Folkehelseinstituttet: https://fhi.no/

Informasjon fra Helsedirektoratet: www.helsedirektoratet.no

Link til UDs reiseinformasjon: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

 

Tips en venn Skriv ut