Blå bakgrunn 1000x300

Forebyggende tiltak ved KRUS

Tiltak ved KRUS i forbindelse med koronautbruddet

Fra torsdag 12. mars og ut vårsemesteret vil det ikke bli gjennomført undervisning, kurs eller konferanser i KRUS sine lokaler. I forbindelse med utbruddet av Covid-19 er det overordnede målet for KRUS å bidra til den nasjonale dugnaden for å stoppe spredning av smitte, samt sørge for at undervisning/eksamen/praksis ikke blir unødig skadelidende. KRUS følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene.

Informasjonen i denne artikkelen ble sist oppdatert: 21.5.20, kl. 16:00.

Skal du ha kontakt med en ansatt ved KRUS?

I-senteret er åpent mellom 10 og 14, med lunsjstengt mellom 11:30 og 12. Kriminalomsorgen har besluttet at fysisk møtekontakt skal begrenses i størst mulig grad. Bare en andel av de ansatte får oppholde seg i bygget samtidig, de øvrige har hjemmekontor. De ansatte med hjemmekontor vil da ikke være tilgjengelige på kontortelefon. Vennligst ta kontakt via deres e-postadresse.

Biblioteket

Biblioteket til KRUS er besluttet stengt til og med mai. Mens biblioteket er stengt vil det ikke være mulig å låne bøker. Dette gjelder også for fjernlån. Mer informasjon fra biblioteket angående stengningen finner du her.

 

For kurs- og konferansedeltagere:

Alle kurs og konferanser som er satt opp til og med 30. juni er avlyst. 

 

For søkere til fengselsbetjentutdanningen med planlagt oppstart august 2020:

Fremdriftsplanen for søknadsprosessen har denne våren blitt forskjøvet. Per i dag er planen at opptaksintervjuer gjennomføres digitalt fra midten av mai, mens fysisk test utsettes til høsten. Endringer av betydning vil bli kommunisert direkte til søkerne.

 

For aspiranter/studenter:

Undervisning

All ordinær undervisning i KRUS sine lokaler er innstilt ut vårsemesteret. Vi tar i bruk alternative undervisningsformer som gjennomføres digitalt for både aspiranter og bachelorstudenter.

KRUS (lokalene) er inntil videre stengt for aspiranter/studenter.

Eksamen

KRUS vil så langt det lar seg gjøre legge til rette for planlagt gjennomføring av eksamen, men jobber fortløpende med å utvikle alternative former for eksamensavvikling.

Her finner du oppdatert informasjon

Aspiranter og bachelorstudenter vil få informasjon om endringer i gjennomføring av undervisning og eksamen på Canvas. Det er viktig at alle holder seg oppdatert på informasjonen som blir lagt ut der.

 

For ansatte ved KRUS:

Hjemmekontor for ansatte

Det er besluttet at ansatte som ikke har helt nødvendige behov for å være til stede på kontoret / i KRUS sine lokaler for å kunne utføre arbeidsoppgaver, eller har behov for å komme innom for å hente nødvendig utstyr eller materiale, skal utføre sine arbeidsoppgaver hjemmefra. For å komme inn i bygget i Solheimsgata 21 kreves det inntil videre kort og kode hele døgnet.

Bierverv

Ansatte i kriminalomsorgen har fra 17.3.20 ikke lov til å utføre bierverv. Formålet er å minske risikoen for smitte for kriminalomsorgens ansatte. Det innvilges despensasjon fra hovedregelen i noen tilfeller.

Reisevirksomhet

Ansatte bes om å følge offisielle råd når det kommer til reisevirksomhet, inkl. fritidsreiser. Ansatte som kommer hjem fra utenlandsreiser oppfordres til å ta kontakt med enhetsleder, slik at arbeidsgiver er informert og kan iverksette eventuelle tiltak. Se for øvrig lenke under til UDs reiseinformasjon.

Her finner du oppdatert informasjon

Ansatte ved KRUS oppfordres til å følge med på jobb-e-post. Der blir det sendt ut informasjon når det skjer endringer som berører alle. En del kommunikasjon vil også foregå ved hjelp av Microsoft Teams.

 

Annen/offentlig informasjon:

Oppdatert oversikt over områder med vedvarende spredning:
https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Informasjon fra Folkehelseinstituttet: https://fhi.no/

Informasjon fra Helsedirektoratet: www.helsedirektoratet.no

Link til UDs reiseinformasjon: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

 

Tips en venn Skriv ut