Fengselsbetjentutdanningen

 

Det er en variert og utfordrende hverdag som møter deg om du velger å bli fengselsbetjent. Et fengsel er et lite samfunn i samfunnet der du tildeles makt- og myndighetsansvar overfor andre mennesker. Som fengselsbetjent vil du ha ansvaret for sikkerheten til innsatte og ansatte i fengselet, samtidig som du ivaretar sikkerheten til de utenfor fengselet. Det er derfor du har ansvaret for et tryggere samfunn.

Alle innsatte gis i dag muligheten til å få personlig oppfølging av en fengselsbetjent. Dette kalles kontaktbetjentordning. Som kontaktbetjent har du har et spesielt ansvar for å veilede og motivere den innsatte slik at soningsoppholdet blir så meningsfullt, bevisstgjørende og rehabiliterende som mulig. Gjennom daglig kontakt og oppfølging kommer du til å utgjøre en viktig del av den innsattes hverdag, både som samtalepartner, rollemodell og veileder, men også som grensesetter.

Som fengselsbetjent vil du møte mennesker som utfordrer, provoserer, berører og engasjerer deg. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger, noen strever med psykiske lidelser,  adferdsvansker eller tilpasningsproblemer. Deres oppførsel kommer uansett til å forme hverdagen din. Arbeidsdagene vil være preget av sikkerhetstenkning, rutiner og grensesetting, av vaktoppgaver, visitasjoner og konfliktløsning. Du må kunne takle krisesituasjoner og fysisk risiko, trusler og verbal utagering – av og til fra samme mennesker du ellers deltar på fritidsaktiviteter med, organiserer sosiale arrangementer for eller veileder i ulike livsmestrings- og bevisstgjøringsprogrammer.

Det er derfor yrkesrollen blir så sammensatt og komplisert. Å arbeide i fengsel handler både om kontroll, makt og grenser, men også om nærhet og åpenhet. Du må forstå situasjoner, finne frem til løsninger og på den måten legge forholdene til rette slik at den innsatte selv kan ta ansvar for sitt eget liv. 

Er det rart vi kaller det en variert og utfordrende hverdag?

 

 

Tips en venn Skriv ut