Ingressbilde - collage - 1000x301

Fagsymposium

Etter åtte og et halvt år i stillingen som direktør ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, går Hans-Jørgen Brucker nå av med pensjon. I den anledning inviterte KRUS til fagsymposium.

Den avtroppende direktøren benyttet anledningen til å takke alle medarbeiderne ved KRUS for samarbeidet: «KRUS leverer godt, og det skyldes i stor grad den enkelte medarbeiders innsats. En spesiell takk til ledergruppa og staben som hele tiden har fulgt opp store og små utfordringer til beste for KRUS.»

Brucker takket også KDI og etatsledelsen for godt samarbeid og kollegialt fellesskap. –Som direktør for KRUS er det mange møter med instanser og personer innen etaten og utenfor; nasjonalt og internasjonalt. Dette er spennende og viktige møter som gir nye perspektiver på egen virksomhet og der vi også får viktig kunnskap om hvordan andre løser sine utfordringer, understreket han.

I løpet av tiden som Brucker har vært direktør ved KRUS, har det skjedd både store og små endringer i og for virksomheten. Et av de store prosjektene som ble gjennomført, var arbeidet med å få til en NOKUT-godkjent fengselsbetjentutdanning. Dette ble en realitet i 2012, og har siden blitt videreført med flere revisjoner av studieplanen til det som nå er et toårig høgskolekandidatstudium i straffegjennomføring. Et annet stort prosjekt, var flyttingen av virksomheten fra det gamle bygget på Teisen, til helt nye lokaler i Lillestrøm.

KRUS har en viktig kompetanserolle for kriminalomsorgen som etat. Dette ble understreket av Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør ved kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør i KDI, da de holdt et innlegg under fagsymposiet. De trakk særlig frem «Kompetanseløftet», et storstilt opplæringsprogram for hele kriminalomsorgen, som ble gjennomført av KRUS.

Avtroppende direktør Brucker fikk hilsener på vei inn i pensjonisttilværelsen, blant annet på vegne av ledergruppa, KDI og aspirantlederne. De fortalte alle om en direktør ved KRUS som hadde stor arbeidskapasitet, var samarbeidsvillig og generøs, og alltid var blid.

Hans-Jørgen Brucker har sin siste dag som direktør for KRUS 30. juni. I sommer vil dekan Kjersti Hove fungere som direktør, før Kristina Lægreid tiltrer som konstituert direktør for 6 måneder fra 1. september.

P1000480 Hans-Jørgen ved skrivebordet - utsnitt.jpg
Direktør Hans-Jørgen Brucker ved skrivebordet på kontoret sitt på en av sine siste arbeidsdager ved KRUS.

 

Tips en venn Skriv ut