P1010547 utsnitt 861x483

Digital hverdag

I forbindelse med utbruddet av COVID-19 (koronavirus) og påfølgende forhåndsregler for å unngå smitte, har mye av arbeidshverdagen til ansatte ved KRUS endret seg. Hjemmekontor i steden for kollegafelleskap er én viktig endring. I tillegg har mange fått en bratt læringskurve når det kommer til digitale løsninger og verktøy. IT-seksjonen ved KRUS har lagt ned en formidabel innsats for å få de nye digitale løsningene på plass, og har også vært svært behjelpelige med support.

Alle former for undervisning med oppmøte i lokalene til KRUS har blitt avlyst. Samtidig skal aspiranter og studenter fortsatt få et undervisningstilbud. Dermed har det vært hektisk aktivitet i det siste, for å få på plass digitale løsninger. De ansatte ved IT-seksjonen har bl.a. satt opp digitale løsninger for møtevirksomhet for både ansatte ved KRUS, aspiranter og studenter. Andre KRUS-ansatte har måttet snu seg rundt for å endre på undervisningsopplegget til aspiranter og studenter. Bildet øverst i saken er fra et møte i forbindelse med tilpasninger av bacheloremner. Som det fremgår av bildet, er møtedeltagerne dels til stede fysisk ved KRUS, og dels til stede via videolenke. 

Der aspiranter og studenter har vært vant til å møte opp til både forelesninger og gruppearbeider, har de den siste tiden fått undervisningen presentert på nye måter. Noen av de som skulle ha holdt forelesninger har fått gjort opptak i tomt auditorium, mens andre har lest og lagt inn lydfiler i power point-presentasjonene de hadde foreberedt. Aspirantene får også oppfølging av sine seminarlærere og førstebetjentene, og de kan organisere gruppesamtaler som videomøter.

Dette vårsemesteret har blitt alt annet enn ordinært, men KRUS håper at aspiranter og studenter likevel vil kunne gjennomføre undervisning og eksamener så godt det lar seg gjøre, under de forutsetninger vi har og med de tilpasninger vi klarer å få til.

Tips en venn Skriv ut