Daniel 1000x300

Daniel

-Stort sprang fra vikariat til fengselsaspirant

 

Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, er nå ferdige med sitt første teorisemester ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Nå i juli er de i sommertjeneste ved fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan det går med aspirantkull 2016-17 og deres første uker i fengsel som aspiranter. Alle sommerhilsenene blir lagt ut på hjemmesiden til KRUS, der de gjennom sommeren og ut over høsten 2016 kan leses under Studieliv. Her kommer sommerhilsenen fra Daniel:

Daniel -til artikkel 945x1425
Daniel, aspirantkull 2016-17

Først og fremst vil jeg starte med å presentere Norges største fengsel.

Oslo fengsel huser over 400 innsatte, der majoriteten er varetektsinnsatte.
Avdeling A («Botsen») er boenheten,  avdeling B («Bayer´n») er mottaks- og varetektsenheten der de fleste starter sitt opphold og avdeling C («stifinner´n») er et tilbud for de med rus- og avhengighetsproblemer. Blant disse tre avdelingene er jeg plassert som fengselsaspirant på avdeling B.

Første semester ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter er gjennomført, og jeg har tatt fatt på det praktisk-teoretiske semesteret på ett år ved Oslo fengsel. Jeg har tatt med meg læring i et mangfold av fag videre inn i fengslet og bruker det teoretiske i den praktiske hverdagen. Til nå har jeg tilbragt syv uker på anstalten, og jeg trives som plommen i egget.

Med over 300 ansatte på en arbeidsplass sier det seg selv at kompetansen hos mine medarbeidere og kolleger er enormt høy, og jeg lærer noe nytt på arbeidsplassen min hver eneste dag.

Selv om jeg fra tidligere har jobbet ett drøyt år i Kriminalomsorgen, skjønte jeg fra første stund jeg tok mine steg inn i Oslo fengsel at jeg er langt i fra utlært. Det er nettopp dette som gjør jobben så givende, og det er godt å vite at en ny dag bringer med seg ny læring.

Fra vikariat til fengselsaspirant er et stort sprang, der rollen er mye større enn først antatt. Selv har jeg fått nye utfordringer, arbeidsoppgaver, forventninger og ikke minst har jeg lært enormt mye mer om meg selv. Hver dag gir et grunnlag for å bygge ny kompetanse, og å bygge videre på det jeg allerede har lært.

Tiden jeg har fått tilbragt ved Oslo fengsel, har gitt meg en forsterket følelse av at jeg har valgt riktig yrke. Med dyktige medarbeidere, gode veiledere og gode ledere som alltids er der for å gi råd og veiledning til oss fengselsaspiranter, sørges det for at vi blir den beste utgaven av de vi ønsker å bli.

Nå som søknadsprosessen for kull 2017/2018 er i full gang, ønsker jeg å si til de som sitter med en liten følelse av at dette kan være et spennende yrke: søk. Yrket er så mye mer enn det du kan lese deg opp til på forhånd.

Samtidig ønsker jeg å benytte anledningen til å ønske venner, kolleger, aspirantene som er plassert ut på de forskjellige opplæringsanstaltene og KRUS-ansatte en riktig så god sommer!

God sommer :) 

Tips en venn Skriv ut