IMG_3180 oversikt bibliotek mot vei-utsnitt 1000x300

Informasjon om

Bachelor i straffegjennomføring

Påbygginsstudiet ble akkreditert av NOKUT 23.02.2018 og planlegges igangsatt våren 2019. Informasjon om opptakskrav og hvordan man søker til studiet finner du her.
Norgerhaven

A climate survey

Norgerhaven

Norgerhaven prison is exceptionally well and closely managed, with outstanding cooperation between the Norwegian and Dutch staff involved. The complexity of the task (of combining Norwegian and Dutch practices and cultures) has generated a level of dialogue and reflection among the staff at all levels that is very impressive, and this in itself cou...
Nordiske skoleledere[2]

14. og 15. mars

Nordisk skolesjefsmøte

Hvert år treffes de nordiske "skolesjefene" for å veksle erfaringer fra utdanningsvirksomhetene i de respektive land. Landene veksler på å organisere møtene og i år var det vår tur
IMG_8798_cropped_2234x802

Godkjent av NOKUT

Bachelor i straffegjennomføring

Vedtak fra NOKUT om akkreditering av bachelorgradsstudium i straffegjennomføring ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Forside

Gratis nedlasting!

Ny bok!

Last ned boken her!
sno film 2

Prosjekt i kriminalomsorgen

Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel

Hvert år rammes cirka 260 personer av overdosedødsfall. Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Det er en økt risiko for overdosedødsfall de første ukene etter løslatelse – etter tre til åtte dager uten stoff er toleransen lik null igjen.