Kontakt

Skranken:

Tlf: 230 67 194

Epost: biblioteket@krus.no

Ansatte:

Eva K. Nergård, Hovedbibliotekar,
Tlf: 230 67 192 / e-post

Eirin Thomassen, Spesialbibliotekar,

Tlf: 230 67 193 / e-post

Bokanmeldelser

Om_rehabilitering_omslag.indd

Om rehabilitering

Helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset
(14.06.2013)

Hva betyr rehabilitering for brukere, pårørende, tjenesteytere, ledere og beslutningstakere? Hvilke prinsipper må ligge til grunn for handling dersom brukerne skal få relevant og god bistand i sin individuelle prosess?

Forvaring

Forvaringsstraff

av Birgitte Langset Storvik
(08.08.2013)

Forvaring ble innført som straffereaksjon i Norge 1. januar 2002. Boken Forvaringsstraff tar for seg vilkårene for idømmelse av forvaring, innholdet i forvaringsstraffen, kriterier for prøveløslatelse, oppfølging under prøveløslatelse og konsekvenser ved brudd på vilkår for prøveløslatelse.