www.krus.no

IMG_3180 oversikt bibliotek mot vei-utsnitt 1000x300

Bachelor i straffegjennomføring

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over to år (fire semestre) som til sammen gir 60 studiepoeng. Hvert emne løper over ett semester med en avsluttende eksamen. Hvert studiesemester vil bli organisert i tre samlinger over tre dager ved KRUS. Studentene må påregne betydelig grad av egenstudier før, under og etter samlingene.

 

Semesteroversikt for kull vår 2019:

 Semester Emner
 Vår 2019 KRUS3000 Kriminalomsorgen som virksomhet (15 stp)
 Høst 2019 KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i kriminalomsorgen (15 stp)
 Vår 2020 Valgfritt programemne (15 stp)
 Høst 2020 KRUS3900 Bacheloroppgave (15 stp)

 

 

Semesteroversikt for kull vår 2020:

 Semester Emner
 Vår 2020 KRUS3000 Kriminalomsorgen som virksomhet (15 stp)
 Høst 2020 KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i kriminalomsorgen (15 stp)
 Vår 2021 Valgfritt programemne (15 stp)
 Høst 2021 KRUS3900 Bacheloroppgave (15 stp)

 

Se nærmere beskrivelse i rammeplanen for studiet

Course structure Bachelor in Correctional Studies

 Pensumliste for første semester 2019 finner du her.

 

Opptak til enkeltemner i studiet:

Emner i studiet med ledige plasser kan gjøres tilgjengelig for enkeltemnestudenter. Dette gjelder for de valgfrie emnene i studieplanen. Disse emnene tilbys fra og med våren 2020. Krav til opptak vil fremkomme i den enkelte enmeplan. Informasjon om dette vil bli lagt ut høsten 2019.

 

Støtte til utdanning for kull vår 2019

De som tas opp ved påbyggingsstudiet ved KRUS i 2019 gis samme rettigheter som kursdeltakere ved EVU, dvs at KRUS kan betale hotellovernatting på samlingsdagene hvis deltakerne har bostedsadresse minst 60 km fra KRUS sine lokaler hvor studiet skal gjennomføres.

Ansatte skal ha fri med lønn de dagene de ellers skulle vært på jobb.

Retningslinjene vil bli revidert i løpet av 2019.

Deltakere har for øvrig de rettigheter til studiepermisjon som beskrevet i Statens personalhåndbok.

Hotell ifm med samlinger og forkurs dekkes for studenter som bor mer enn 60 km unna KRUS.
Ta direkte kontakt med konsulent Elin Viko for bestilling.

KRUS dekker ikke reise til og fra samlinger.

 

Støtte til utdanning for kull vår 2020

Eventuelle støtteordninger for reise og opphold vil avklares i løpet av september 2019.

 

Lov- og regelverk

 

Av Eirin Thomassen - 08. okt. 2018

Tips en venn Skriv ut