www.krus.no

IMG_3180 oversikt bibliotek mot vei-utsnitt 1000x300

Bachelor i straffegjennomføring

Påbygginsstudiet ble akkreditert av NOKUT 23.02.2018 og planlegges igangsatt våren 2019. Informasjon om opptakskrav og hvordan man søker til studiet finner du her.

Påbyggingsstudiet vil føre fram til graden Bachelor i straffegjennomføring. Studiet vil være et samlingsbasert deltidsstudium over to år (fire semestre) som til sammen gir 60 studiepoeng. Studiet er bygget opp av fire emner a 15 studiepoeng. Hvert emne løper over ett semester med en avsluttende eksamen. Hvert studiesemester vil bli organisert i tre samlinger over tre dager ved KRUS. Studentene må påregne betydelig grad av egenstudier før, under og etter samlingene.

Opptakskrav til Bachelorstudium i straffegjennomføring er per dags dato følgende, med forbehold om endringer:

Søker må dokumentere:

  1. Høgskolekandidat i straffegjennomføring, 120 studiepoeng.
  2. Generell studiekompetanse og Fengselsbetjentutdanning fra KRUS 2004 til 2012.
    Søker må dokumentere minimum 5 års arbeidserfaring fra kriminalomsorgen.
  3. Generell studiekompetanse og Fengselsbetjentutdanning fra KRUS før 2004 og bestått forkurs med opptaksprøve. Forkurs tilbys og avsluttes før studiestart.
    Søker må dokumentere minimum 5 års arbeidserfaring fra kriminalomsorgen.

For søkere som har oppnådd graden Høgskolekandidat i straffegjennomføring må pliktåret som pliktårsbetjent være avtjent. For søkere som er i pliktår må pliktåret være avtjent innen oppstart av studiet. Utførlig informasjon om opptak vil fremkomme av Forskrift om studier, eksamen og opptak, Bachelorstudium i straffegjennomføring. Publiseringen av nevnte forskrift finner sted når alle formaliteter og oppstartsdato for studiet er bestemt.

En bachelorgrad i straffegjennomføring kan åpne for ulike frie mastergrader ved andre universitet og høgskoler.

Mer informasjon om studieprogrammet finner du i programplanen her

Av Eirin Thomassen - 02. juli 2018

Tips en venn Skriv ut