antidoping - med rød bakgrunn

Antidoping Norge og KRUS

Samarbeidsavtale

Doping er eit stort problem i norske fengsel, og nå får Høgskolen og utdanningssenteret for kriminalomsorga hjelp frå Antidoping Norge til å lære opp aspirantane.
Kull 2013-14 - utsnitt 1000x300

Opptaksprosessen avsluttet for

Kull 2017-18

Opptaksprosessen til fengselsbetjentutdanningens kull 2017-18 er nå avsluttet og alle kandidater som møtte til opptak i høst har nå fått svar. Oppstart for kull 2017-18 er tirsdag 3. januar kl. 09.30 ved KRUS i Lillestrøm.
IMG_4363 Birgitte underviser - utsnitt 1000x300

Fag- og erfaringssamling:

Forvaring

KRUS har arrangert ei fag- og erfaringssamling for alle som arbeider med forvaringsdømde. På samlinga deltok om lag 80 personar som arbeider med forvaringsdømde. Både kriminalomsorga og samarbeidspartnarar var representerte.
IMG_4348 aspirantkull med vitnemål - utsnitt 1001x301

Aspirantkull 2015-16

Vitnemålsutdeling

29. November 2016 var dagen da aspirantkull 2015-16 fikk vitnemål som bevis på at de er høgskolekandidater i straffegjennomføring. De fikk også overrakt nye distinksjoner til uniformene, som viser at de nå er fengselsbetjenter. Med seg på veien ut i pliktåret som starter 1. desember, fikk de hilsener fra både etaten og sine egne.
Artikkelpresentasjon 1000x300 5

Berit Johnsen m.fl. i ny artikkel:

Om utviklinga av fengselsbetjentyrket

Saman med Anders Bruhn, frå Department of Law, Psychology and Social Work, Örebro University, Örebro, Sweden og Per Åke Nylander, Department of Law, Psychology and Social Work, Örebro University, Örebro, Sweden, har forskingsleder ved KRUS, Berit Johnsen, skrive artikkelen "From prison guards to… what? Occupational development of prison officers in...
IMG_4201 Cecilie Hellestveit - utsnitt 1000x300

Radikalisering som kan lede til

voldelig ekstremisme

KRUS inviterte til fag- og erfaringssamling om radikalisering som kan lede til voldelig ekstremisme 16.-17. november. Gjennom engasjerende foredrag og arbeid med case-oppgaver i grupper, fikk deltagerne både dypere og bredere innsikt i problematikken rundt radikalisering, ikke bare når det kommer til radikale islamister, men også høyreradikale. En ...
Synøve N

Konferanse om

elektronisk kontroll

Denne veka arrangerte Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Høgskolen og utdanningssenteret for kriminalomsorga (KRUS) konferanse om Elektronisk Kontroll (EK). I to dagar var dei meir enn 100 deltakarane samla, og på programmet sto så vel teknologi og regelverk som erfaringar knytt til korleis einingane kan auke bruken av delgjennomføringar.
København -aspiranter oppstilt Foto, Øyvind utsnitt 1000x300

Studietur og hospitering

Hver høst settes det av én uke for aspirantene i 4.semester, der de enten drar på studietur til utlandet, eller har et hospiteringsopphold i Norge. Noen av aspirantene har latt oss ta del i deres opplevelser denne uka. 
IMG_4045 Mehdi Farshad, utsnitt 1000x300

Psykiske lidelser og rusproblemer

Konferanse

I samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet, har KRUS arrangert konferanse der psykiske lidelser og rusproblemer hos innsatte og domfelte var tema. 
IMG_3955 -utsnitt 1000x300

Aspirantkull 2015-16:

Gruppearbeid og framføringar

Aspirantane i kull 2015-16 har no berre to månader igjen før dei er ferdige høgskolekandidatar i straffegjennomføring frå Høgskolen og utdanningssenteret for kriminalomsorga (KRUS) og er klare til å ta fatt på pliktåret. Men enno er det forelesingar og fagteori som gjeld, for å førebu aspirantane til kvardagen i kriminalomsorga.
fysisk test basisgruppe 22 1000x300

Informasjon til søkarar på

aspirantstillingar

Svar på søknadane er nå sendt alle 1204 søkarar på e-post.
Opptaksnemnda 20

Vidare framdrift for

opptaksprosessen for kull 2017-18

Vi har motteke 1204 søknadar og nærmar oss tida der vi sender ut svar til søkarane. Alle søkarar får svar på e-post i slutten av veke 37. De ca. 500 best kvalifiserte søkarane vert innkalla til opptaksprøver som haldes i perioda veke 39-46, med unntak av veke 41. Meir informasjon kjem på e-post og på vår heimeside. 
Marc Cerón, president i CEP utsnitt 1000x300

Unge voksne lovbrytere:

Konferanse

The Confederation of European Probation (CEP) har i samarbeid med KDI og KRUS arrangert en internasjonal konferanse om unge voksne lovbrytere i Lillestrøm. De to konferansedagene var fullpakket med   foredrag og workshops, til glede for de rundt 100 konferansedeltagere fra hele Europa.
VBU gruppearbeid samskriving 1000x300

Første samling for kull 2016-17

Verksbetjentutdanning

Et nytt kull med verksbetjenter er nå i gang med sin verksbetjentutdanning ved KRUS. Den første av fire samlinger frem til sommeren 2017 er nå gjennomført.
Aspiranter i auditoriet - utsnitt 1000x300

Semesterstart 4. semester for

aspirantkull 2015-16

Fjerde og siste semester for aspirantkull 2015-16 starta 22. august. Aspirantane har vore i ulike praksisfengsel i eitt år, og skal nå avslutte si fengselsbetjetutdanning ved Høgskolen og utdanningssenteret for kriminalomsorga KRUS. Dei 165 aspirantane i aspirantkull 2015-16 blei ønske hjertelig velkommen tilbake til KRUS og til nytt semester av så...
Artikkelpresentasjon 1000x300 1

Anne Bukten m.fl. med ny rapport:

Rusmiddelbruk og helsesituasjon

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), har kommet med en ny rapport om rusmiddelbruk og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel. Én av rapportforfatterne, Anne Bukten, jobber som post.doc. ved SERAF, ved siden av at hun er ansatt som førsteamanuensis ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Bukten leder prosjektet ...
Ingrid og Eira 1000x300

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Ingrid og Eira

Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, ble i slutten av mai ferdige med sitt første teorisemester ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. I juni-august er de i sommertjeneste ved fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan det...
Gry 1000x300

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Gry

Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, ble i slutten av mai ferdige med sitt første teorisemester ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. I juni-august er de i sommertjeneste ved fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan det...
IMG_8798_cropped_2234x802

Fengselsbetjentutdanninga kull 2017-18

Søknadsfrist 14. august

Årets aspirantopptak er nå lyst ut. Søknad om opptak til fengselsbetjentutdanningens årskull 2017-18 sendes ved å benytte det elektroniske søknadsskjemaet i Jobbnorge. [Søknadsfristen for opptak til aspirantkull 2016-17 er nå ute, og det er ikke lenger mulig å søke] Mer informasjon om utdanningen og opptaksprosess finner du på hjemmesiden til KRUS,...
Sunni 1000x300

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Sunni

Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, ble i slutten av mai ferdige med sitt første teorisemester ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. I juni-august er de i sommertjeneste ved fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan det...
Siw 1000x300

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Siw

  Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, ble i slutten av mai ferdige med sitt første teorisemester ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Nå i juli er de i sommertjeneste ved fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan de...
Daniel 1000x300

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Daniel

  Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, er nå ferdige med sitt første teorisemester ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Nå i juli er de i sommertjeneste ved fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan det går med aspir...
Anette og Peter William 1000x300

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Anette og Peter William

  Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, er nå ferdige med sitt første teorisemester ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Nå i juli er de i sommertjeneste ved fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan det går med aspir...
Mone -til krus

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Mone

  Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, er nå ferdige med sitt første teorisemester ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Nå i juli er de i sommertjeneste ved fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan det går med aspir...
Bjørn Marius kull 2016-17 utsnitt 1000x300

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Bjørn Marius

Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, er nå ferdige med sitt første teorisemester ved KRUS. Nå i juli er de i sommertjeneste i fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan det går med aspirantkull 2016-17 og deres første uker i fengsel som asp...
Hans-Jørgen i uniform ved en vitnemålsutdeling

1. juli 2016:

KRUS har fått nytt navn

Fra i dag har KRUS endret navn til: Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. På engelsk: University College of Norwegian Correctional Service. De formelle tillatelsene er nå gitt til endringen. Bakgrunnen er utdanning av aspiranter med studiepoeng, en ordning som har eksistert siden 2012.
Kristoffer -til krus

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Kristoffer

Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, er nå ferdige med sitt første teorisemester ved KRUS. I overgangen mai/juni startet de i sommertjeneste i fengselet der de skal ha de neste to opplæringssemestrene. I sommer følger vi hvordan det går med aspirantkull 2016-17 og deres første møt...
IMG_3756 mitt drømmefengsel utsnitt 1000x300

Aspiranter som kommer og aspiranter som går ved

Oslo fengsel

Juni er en brytningstid for både aspirantene ved KRUS, og for opplæringsfengslene. Mens førsteårsaspirantene etter et teorisemester ved KRUS skal ut i sommertjeneste med påfølgende praktisk-teoretiske semestre, er andreårsaspirantene ferdige med sine to praktisk-teoretiske semestre, og gjør seg klare til å ta fatt på sommertjeneste enten ved samme ...
bilde av deltakere -utsnitt 1000x300

Narkotikakontrollfeltet og hundeførere

Fag- og erfaringssamling

Kriminalomsorgens hundeførere og de som jobber med narkotikakontroll har hatt en tredagers fag- og erfaringssamling der de både fikk diskutere relevante problemstillinger og fikk faglig oppdatering på ulike områder.
Solheimsgata 21 10

Internasjonal konferanse 31.8-1.9. om

Unge vaksne lovbrytarar

Kirstin Anderson - utsnitt 1000x300

Kriminalomsorgen sett utenfra:

Faget i fokus 2016

Temaet for årets Faget i fokus var «Kriminalomsorgen sett utenfra. Nasjonale og internasjonale perspektiver på vår kriminalomsorg.» I løpet av to dager fikk deltakerne med seg både foredrag og parallellsesjoner med stor bredde i innhold. Arrangørene, KRUS og KDI, hadde fått inn forelesere fra både inn- og utlad for å belyse norsk kriminalomsorg. 
VBU 2015-116 m Geir og Ingvild -utsnitt 1000x300

Avslutningsuke for

Verksbetjentene

KRUS har et eget utdanningsforløp for verksbetjenter i kriminalomsorgen. Utdanningen går over et skoleår, og består av både samlinger, egenarbeid og arbeid i grupper mellom samlingene. Denne uka har verksbetjentene kull 2015-16 sin siste samling på KRUS. Avslutningsuka består av flere eksamener som må bestås før de får vitnemål den siste dagen. På ...
Artikkelpresentasjon 1000x300 5

Ny forsking:

Yngve Hammerlin

KRUS-forskar Yngve Hammerlin har nyleg publisert artikkelen "Et kritisk sideblikk på forebyggingsarbeidet i fortid, nåtid eller framtid" i tidsskriftet Suicidologi. Du kan laste ned artikkelen på sida du kjem til ved å klikke her.
IMG_3313 -utsnitt 1000x300

Erfaringssamling

19. og 20. mai ble det ved KRUS arangert erfaringssamling for programledere i Program mot ruspåvirket kjøring. Om lag 30 programledere deltok, en del med lang erfaring i å gjennomføre programmet, og det var programledere fra hele landet til stede.
Solheimsgata 21 10

Faget i fokus 2016

For attande gong har KRUS og KDI gleda av å invitere til kriminalomsorga si årlege fagkonferanse. Årets tema: ”Kriminalomsorgen sett utenfra. Nasjonale og internasjonale perspektiver på vår kriminalomsorg.”
ppt skrå med blå bakgrunn utsnitt 1000x300

Presentasjon av fengselsbetjentutdanningen:

Åpen dag

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS inviterte til åpen dag mandag 25. april, for å informere om fengselsbetjentutdanningen. De fremmøtte fikk både informasjon om søkeprosess og innblikk i hvordan arbeidshverdagen i fengsel kan være.
IMG_3180 oversikt bibliotek mot vei-utsnitt 1000x300

Lesing og læring:

Biblioteket

Når man kommer forbi Solheimsgata 21 i Lillestrøm, bygget som bl.a. huser Kriminalomsorgens utdanningenter KRUS, er det store og åpne biblioteklokalet noe av det mange legger merke til. Plassert i 1. etasje, vendt ut mot forbipasserende på tre sider, ligger bibliotektet sentralt plassert i bygget. KRUS-Biblioteket er et fagbibliotek innen kriminalo...
IMG_3125 fra auditoriet utsnitt 1000x300

KRUS og KDI arrangerte stor konferanse:

Aktivitetstilbudet

13. og 14. april arrangerte KRUS og KDI konferanse om aktivitetstilbudet i kriminalomsorgen. Mer enn 200 deltakere hadde meldt sin ankomst til konferansen, som tok for seg innhold og erfaringer fra både arbeidsdrift og fritidstilbud for innsatte og domfelte.
aspiranter 2013-14 - utsnitt med vinking

KRUS inviterer til

open dag 25. april

Ønsker du deg ein jobb som både er meiningsfull og utfordrande? Evnar du å sette grenser for andre og samtidig vise omsut og støtte for menneske i ein vanskeleg situasjon? Då bør du vurdere å søke fengselsbetjentutdanninga!
IMG_3066 gruppearbeid presenteres utsnitt 1000x300

Programvirksomhet:

VINN

Programledere i programmet VINN – motivasjonsprogram for kvinner har hatt en to-dagers erfaringssamling ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, ledet av seniorrådgivere ved etter- og videreutdanningsavdelingen Torunn Højdahl og Anne Natrud.
IMG_3024 utsnitt 1000x300

Samling på KRUS:

fysisk maktanvendelse

Hvert år i uke 9 samles de regionale instruktørene i fysisk maktanvendelse på KRUS, for opplæring og regodkjenning. I år var det selvforsvar og pågripelse som var hovedemnene. 
Artikkelpresentasjon 1000x300 4

Nordisk kriminalomsorg:

Nordisk statistikk

Nordisk kriminalstatistikk for perioden 2010-2014 er nå klar. Dette er et samarbeid mellom statistikere i de nordiske landene, og det er Ragnar Kristoffersen fra KRUS som har stått for denne nordiske utgaven av statistikken. 
IMG_2945 utsnitt 1000x300 med kamp for studieplanen

Kull 2016-17

Fagbytte

Ved studieoppstart for kull 2016-17 i starten av januar, ble alle emnene i utdanningen til høgskolekandidat i straffegjennomføring presentert. Den ene læreren etter den andre presenterte sitt emne som det viktigste. Viktig, viktigere eller viktigst, semesteret går sin gang. Og uavhengig av hvor mye emneansvarlig i kriminalkunnskap, Katharina Gjerul...
IMG_2917 Torunn m veiledere utsnitt 1000x300

Torunn Højdahl

Måndag 25. januar forsvarte seniorrådgjevar ved KRUS, Torunn Højdahl, offentleg avhandlinga si: Rehabilitation program for women in the Criminal Justice system - impact on sense of coherence. 
IMG_2906 utsnitt 1000x300 plenum

Kurs ved KRUS:

BRIK - erfaringssamling

Utdanningssenteret for kriminalomsorga KRUS gjennomførde i 2015 opplæring av kurshaldarar i BRIK (Behov- og ressurskartlegging i kriminalomsorga) for alle einingane i kriminalomsorga. Desse kurshaldarane skulle så ta med seg kunnskapen tilbake til eigne einingar, og der lære opp dei tilsette som skal utføra sjølve kartleggingane. Denne veka vart de...
T

Torunn Højdahl:

disputas 25. januar

Seniorrådgiver ved KRUS, Torunn Højdahl, har i mange år jobbet med utvikling av og opplæring i programmet VINN, som er et motivasjonsprogram for kvinner. Sammen med flere medforfattere har Højdahl skrevet tre artikler som danner grunnlag for hennes doktorgrad basert på en studie av VINN-deltagere i flere land.
Utdanningsmessa_1_cropped_1015x545

FENGSELSBETJENTUTDANNINGEN

På utdanningsmessene

Fengselsbetjentutdanningen blir også i år representert på Utdanningsmessene i Norge. Betjentutdanningen har en egen stand hvor representanter fra kriminalomsorgen, aspiranter og tilsatte fra KRUS og/eller et fengsel svarer på spørsmål og gir informasjon om utdanningen og yrket. De som besøker messen er stort sett elever fra ungdomsskolen og i den v...
fagansvarlige -utsnitt 1000x300

Velkommen til

Aspirantkull 2016-17

Med eit nytt år, kjem det eit nytt kull med aspirantar til Utdanningssenteret for kriminalomsorga KRUS. Denne gongen er det kullet 2016-17 som hadde sin første arbeids- og studiedag.