Dublin samlebilde -utsnitt 1000x300

Internasjonalt samarbeid:

Workshop om e-læring

Utdanningssenteret for kriminalomsorga KRUS tek del i internasjonalt samarbeid i fleire samanhengar. I desember 2015 var KRUS-tilsette med på ein internasjonal workshop i Dublin, der temaet var e-læring.
Artikkelpresentasjon 1000x300 5

Publikasjon

Anne Bukten (m.fl)

Anne Bukten, KRUS og Seraf, har sammen med medforfattere publisert artikkelen "The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study – Design and Implementation of a National Survey and Prospective Cohort Study" i Substance Abuse: Research and Treatment 2015:Suppl. 2. Hele artikkelen er tilgjengelig ved å klikke til her.
Artikkelpresentasjon 1000x300 1

Ny publikasjon

Berit Johnsen (og H J Engbo)

KRUS-forsker Berit Johnsen har sammen med Hans Jørgen Engbo publisert artikkelen "Forvaring i Norge, Danmark og Grønland - noen likheter og ulikheter." i Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab 2015; vol 102. (2).
Artikkelpresentasjon 1000x300 2

Ny publikasjon:

Tore Rokkan (m.fl.)

Forsker ved KRUS, Tore Rokkan, har sammen med forskerkolleger utgitt artikkelen "How was your day? Exploring a day in the life of probation workers across Europe using practice diaries" i tidsskriftet European Journal of Probation.
Fra salen - utsnitt 1000x300

Dagskonferanse

KRUS og Krminalomsorgsdirektoratet (KDI) har arrangert nasjonal konferanse der tema var kvinnelege innsette og domfelte. Dei om lag 70 påmelde fekk ein variert dag der dei mellom anna blei informert om arbeidet med og anbefalingar frå «Kvinnerapporten».
forsidebilde til opptaksslutt kull 2016-17

Opptaksprosessen er nå avsluttet for

Kull 2016-17

Opptaksprosessen for å finne fengselsbetjentutdanningens kull 2016-17 er nå avsluttet. 175 kvinner og menn har fått tilbud om opplæringen til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring. Oppstart for dette kullet er mandag 4. januar.
vitnemålsutdeling 1000x300 1

Seremoni og overrekkelse av

vitnemål

Fredag 27. november var kull 2014-15s siste dag ved KRUS. Aspirantene har fullført sitt toårige høyskolekandidatstudium i straffegjennomføring, og er klare til å ta fatt på pliktåret sitt som fengselsbetjenter. Dette ble høytidelig markert med vitnemålsutdeling, utdeling av nye distinksjoner og taler.
Lars mehlum utsnitt 1000x300

Dagskonferanse:

Selvmord

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har arrangert dagskonferanse om selvmord i norske fengsler. Deltagerne fikk med seg noen svært interessante innlegg om ulike sider ved selvmord og selvskading blant innsatte, fra generelle faktorer som øker risikoen til hvordan fengselsbetjenter håndterer selvmord blant si...
Heidi Bottolfs KDI - utsnitt 300x1000

KRUS og KDI inviterte til dagskonferanse om

sedelighetsdømte

18. november ble dagskonferansen om sedelighetsdømte arrangert. Avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Heidi Bottolfs (bildet over), åpnet konferansen. 
Kirsti ved tidsskrufthyllene -1000x300

Artikkel i tidsskrift for Strafferett

Kirsti Nymo

Studieavdelingens Kirsti Nymo har i det nyeste nummeret av Tidsskrift for Strafferett artikkelen "Hvorfor straffer vi - egentlig?". Tidsskriftet er tilgjengelig i KRUS sitt bibliotek. I første omgang må man henvende seg til en av bibliotekarene for tilgang, før tidsskriftet settes i tidsskrifthyllene når det har blitt ferdig registrert.
Artikkelbilde Håndbok -utenlandske innsatte 1000x300

Tilgjengelig i nedlastbar versjon

Håndbok for ansatte:

Etter initiativ fra Siv Gaarder prosjektleder i «Ung ut» og Lars-Martin Ørseng, returprosjektet i Oslo fengsel, ble KRUS invitert til et møte hvor vi sammen så et behov for en praksisnær håndbok på fagfeltet utenlandske statsborgere. Ved KRUS er det Hege Ottar Bøhm som har deltatt i arbeidet med håndboken.
Work shop med Rita -utsnitt

KRUS og KDI inviterte til

Dagskonferanse

28. oktober arrangerte KRUS og KDI, saman med Helsedirektoratet, dagskonferanse for rusmeistringseiningane i kriminalomsorga. Temaet for konferansen var «Summen av oss er dei innsattes ressurs», ein tittel som peikar på eit samarbeidsperspektiv.
Artikkelbilde studieturer for kull 2014-15

Fortellinger fra

studietur

Hvert år arrangeres det studietur for aspirantene, der de får tilbud om å besøke kriminalomsorgsvirksomheter som fengsler og utdanningsvirksomhet i utlandet. Så også for aspirantkull 2014-15.
Paneldebatt -utsnitt[1]

Begrunnelser for

straff

14. og 15. oktober arrangerte KRUS forskningskonferanse. Temaet var «Begrunnelser for straff», og en rekke forskere fra både inn- og utland stilte opp for å presentere sin forskning. Nederst i artikkelen finner du lenker til noen av bidragene.
artikkelforside David Hansen -utsnitt

Dagskonferanse:

Radikalisering

 7. oktober arrangerte Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) konferanse om Radikalisering og voldelig ekstremisme. De drøyt 100 deltagerne fikk høre foredrag fra dyktige fagfolk på temaet. Under kan du laste ned flere av presentasjonene.
Fransson og Johnsen 2

Fransson og Johnsen:

Deleuze i fengsel

Nylig kom boka The Palgrave Handbook of Prison Ethnography ut. Boka består av en samling artikler, der to forskere fra KRUS, Elisabeth Fransson og Berit Johnsen, har bidratt med artikkelen “The Perfume of Sweat: Prison Research through Deleuzian Lenses”. 
Ada Sofie Austegard - StineSofie-stiftelsen -utsnitt

KRUS og KDI arrangerte dagskonferanse:

Offerperspektivet

23. september hadde KRUS og KDI invitert til ein nasjonal dagskonferanse om offerperspektivet. Har hadde dei invitert ei rekke personar med ulike erfaringar og perspektiv på emnet for konferansen.
Opptaksnemnda 20

Fengselsbetjentutdanning kull 2016-17:

1137 søkere

KRUS mottok totalt 1137 søknader til fengselsbetjentutdanningens kull 2016 -2017. Etter en svært omfattende og tidkrevende prosess med lesing og vurdering av søknader ble det sendt ut svar til alle søkere mandag 14.september pr. epost. 
FM modul 1 -2 -utsnitt

KRUS har egen faggruppe for

sikkerhet

Studieavdelingen ved KRUS har en rekke faggrupper, med ansvar for ulike deler av undervisningen i avdelingen. Én av disse er sikkerhetsgruppa, som har ansvar for aktiviteter relatert til sikkerhet. Sikkerhetsgruppa håndterer både sikkerhetsfagene som utgjør en stor del av grunnutdanningen til de som studerer til å bli høgskolekandidater i straffegj...
pause FiF - utsnitt

Faget i fokus 2015:

Kriminalomsorgen mot 2025

Faget i fokus 2015 har gått av stabelen, og årets tema var "Kriminalomsorgen mot 2025". 130 påmeldte fikk på arrangementets første dag høre spennende analyser av hvordan både samfunnet og kriminalomsorgen kan og vil bli påvirket de nærmeste årene. På dag to av Faget i fokus, fikk deltagerne mulighet til å delta på ulike workshops der konkrete tema ...
Fra auditoriet aspiranter - utsnitt

Endelig haust!

Semesterstart

Måndag den 17. august vart det nye kriminalomsorgshuset på Lillestrøm offisielt opna. Huset skal romma både KDI si verksemd og KRUS sin. Ved same høve starta aspirantkullet fra 2014-14 på sitt siste semester.
hundesøk - utsnitt 1000x300 (3)

Hundetjenesten:

KRUS

Kriminalomsorgens hundetjeneste søker etter narkotika. Årets samling fant sted på Fagernes i Valdres 7.-12. juni. Der ble det bl.a. gjennomført uttak til nordisk mesterskap. Medlem av sikkerhetsgruppa ved KRUS, Cathrin Rattén, var med på samlingen.
Vitnemålsutdeling - utsnitt

Vitnemålsutdeling

for

Etter et skoleår med både samlinger og nettbasert undervisningsopplegg, gjensto bare en siste seminaruke med eksamen for deltakerne på Verksbetjentutdanningen ved KRUS.  
Semesteravslutning kull 2015-16 - utsnitt

Aspirantkull 2015-16:

Sommeravslutning

28. mai var aspirantkull 2015-16s siste dag på KRUS i 2015. Nå venter et år i praksisfenglser, der de får kombinere det de har lært dette første semesteret av utdanningen med både praksis og mer opplæring, før de kommer tilbake til KRUS i august 2016.
Solheimsgata 21 10

Se bilder i artikkelen:

KRUS har flyttet

Mandag 8. juni flyttet KRUS inn i nye lokaler i Solheimsgata 21 i Lillestrøm. Nye telefonnumre er allerede tatt i bruk. Disse finner du på www.krus.no. I august skal vi ønske velkommen tilbake til aspirantkullet 2014-15, samt ønske nytt kull til verksbetjentutdanningen velkommen. Vi gleder oss til å kunne vise frem våre nye lokaler. 
Fra celleaksjon - utsnitt 2

KRUS inviterte til

open dag

18. mai arrangerte KRUS open dag på ettermiddag/kveld, for dei som var interesserte i å få meir kjennskap til fengselsbetjentutdanninga. Om lag 65 interesserte møtte opp til munnleg og praktisk informasjon.
Biblioteket - barn av fengslede - utsnitt

Straffegjennomføring og

barns beste

Mens kriminalomsorgens kjernevirksomhet er straffegjennomføring, er det også tilfelle at mange av de som soner dommer har barn. Når det gjelder foreldres samvær med barn, kommer prinsippet om barns beste også inn i det helhetlige bildet kriminalomsorgens ansatte må ta hensyn til. Barneansvarlige ved kriminalomsorgens enheter har til oppgave å fremm...
halden 2 -utsnitt av dører med nøkler 1000x300

Dagskonferanse om

Arbeidsdrifta

KRUS og KDI har gjennomført ein dagskonferanse om arbeidsdrifta. Hovudtema var den strategiske planen for auka aktivisering og kvalifisering i kriminalomsorga.
fagkonferanse

Invitasjon til fagkonferanse 4.-5. november 2015

endring = kvalitet

Last ned forhåndsinvitasjonen til Nasjonal konferanse om fagutvikling for tiltak rundt personer med store og omfattende lærevansker/utviklingshemming i straffesakskjeden og tjenestetilbudet. Konferansen finner sted på Scandic Hell Hotell 4.-5. november 2015. Bidrag må innrapporteres innen 10. august.
Anundsen og Vollan åpner nybygg - forsideutsnitt

Nybygget på Lillestrøm er offisielt

åpnet

Fredag 24. april ble nybygget til KRUS og KDI på Lillestrøm offisielt åpnet av justisminister Anders Anundsen.
Prosjektgruppe eLæring - utsnitt med kanter

Statlege verksemder utviklar

e-læringskurs

Fem statlege verksemder skal saman utvikle to digitale opplæringsressursar for tilsette i staten, som ledd i å øke bruken av digitale opplæringsplattformer i staten. Kirsti Nymo frå Utdanningssenteret for kriminalomsorga KRUS er med i prosjektgruppa.
aspiranter 2013-14 - utsnitt med vinking

Vurderer du å bli

fengselsbetjent?

Ønsker du deg en meningsfull og utfordrende jobb? Evner du å sette grenser for andre og samtidig vise omsorg og støtte for mennesker i en vanskelig situasjon? Da bør du vurdere å søke fengselsbetjentutdanningen!
halden 4 - utsnitt til NYTM-artikkel

KRUS-forskar Ragnar Kristoffersen om

residiv og menneskesyn

New York Times Magazine publiserte nyleg artikkelen "The Radical Humaness of Norway's Halden Prison: The goal of the Norwegian penal system is to get inmates out of it". 
Ida K

Refleksjoner:

Aspirantene

Aspirantene har hatt praksisuke i ulike fengsler. For noen var dette deres første møte med et «ekte» fengsel, for andre et møte med et fengsel de ikke kjenner fra tidligere. Etter besøkene har aspirantene reflektert over inntrykkene både i grupper og i plenum. Vi har vært med på plenumsdiskusjonen, og i tillegg snakket med Ida, som ikke har tidlige...
Generaldirektør og direktør utsnitt

Besøk frå

Latvia

Torsdag denne veka fekk KRUS besøk frå Latvia.  
BRIK - forsideutsnitt

BRIK-kurs i gang

Eit av satsingsområda til kriminalomsorga i 2015 er utrulling av BRIK («Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen»). Det er Utdanningssenteret for kriminalomsorga KRUS, som står for opplæringa, og til kursa har vi fått inn erfarne brukarar frå så vel fengsel som friomsorga som instruktørar.
Kjersti Hove

Ny dekan ved KRUS:

Kjersti Hove

Kjersti Hove har i dag sagt ja til å bli dekan for Studieavdelingen ved KRUS. Hove har de siste årene jobbet som seniorrådgiver ved Politihøgskolen (PHS), og er 8. juni klar til å tre inn i stillingen, samtidig som KRUS er på plass i nye lokaler i Lillestrøm.
IMG_1198 - utsnitt til forside

Tilsette ved

Trandum

I fire veker har tilsette ved Trandum vore på KRUS for å bli kursa i ulike emne dei har nytte av i jobbkvardagen. Så vel sikkerheit som miljøarbeid og kommunikasjon har vore emne i undervisninga. Bileta her er frå siste dag ved KRUS, der deltakarane mellom anna gjennomførte gruppeoppgåver og quiz. Seinare i år skal også fleire grupper frå Trandum t...
halden 1 - utsnitt 1

Forskningsseminar:

Fengselsarkitektur

Betydningen av det materielle har de senere årene fått en fornyet interesse og betydning gjennom begrepene tid & rom, og gjennom hvordan vi som mennesker interagerer med det materielle rundt oss. Med utgangspunkt i at fengselsarkitektur og fengselets materialitet gjør noe med de som lever og arbeider der, arrangerte forskningsavdelingen 22. januar ...
Vigdis og nye aspiranter - utsnitt

Aspirantkull 2015-16:

Velkommen

Måndag 5. januar vart det nye kullet med aspirantar tekne imot ved Utdanningssenteret for kriminalomsorga - KRUS. 175 aspirantar, ennå ikkje i uniformene sine, møtte opp i auditorium 1 for første dag av studiet for å bli fengselsbetjentar.
IMG_8798_cropped_2234x802

VIL DU BLI FENGSELSBETJENT?

Søknadsfrist i 2015: 16. aug!

Fengselsbetjentutdanningen er toårig og aspirantene gis lønn i hele perioden. Dette innebærer at aspirantene først og fremst er arbeidstakere, og jobben blir å fullføre og bestå alle teoretiske og praktisk-teoretiske arbeidskrav. Ved fullført og bestått fengselsbetjentutdanning oppnår aspirantene 120 studiepoeng. Deretter følger et pliktår som feng...
Utdanningsmessa_1_cropped_1015x545

FENGSELSBETJENTUTDANNINGEN

På utdanningsmessene

Fengselsbetjentutdanningen blir også i år representert på Utdanningsmessene i Norge. Betjentutdanningen har en egen stand hvor representanter fra kriminalomsorgen, aspiranter og tilsatte fra KRUS og/eller et fengsel svarer på spørsmål og gir informasjon om utdanningen og yrket. De som besøker messen er stort sett elever fra ungdomsskolen og i den v...