Analyser informasjonsbehovet ditt

Oppgaver kan gis som en case eller en ferdig problemstilling. Uansett er det sjelden det finnes litteratur som dekker alle aspektene ved oppgaven. Ofte må man gå til flere kilder for å belyse de forskjellige bestanddelene.  

 1. Skriv ned et tema eller en problemstilling du vil ta for deg.
 2. Skriv ned alle ord du kommer på når du tenker på temaet eller problemstillingen.
 3. Lag en liste med relevante søkeord, basert på temaet ditt.
 4. Hvilke synonymer trenger du for å dekke temaet?
 5. Trenger du søkeord på andre språk?
 6. Kombiner søkeordene dine.

(Søk & Skriv, 2013)

Eksempel:

 1. Hvordan kan fengselsbetjenter møte innsatte på en profesjonell måte?”
 2.  Profesjonalitet, mål, makt, sikkerhet, habilitering/rehabilitering, regler, lover, kommunikasjon, rettigheter, frihetsberøvelse, etikk, personlige egenskaper.

 

 1.  

Noen eksempler på relevante søkeord:

 1.  

Eksempler på synonymer:

 1.  

Eksempler på oversatte emneord til engelsk:

Fengsler

Soningsanstalter, anstalter, institusjoner

Prisons

Innsatte

Fanger

Inmates, prisoners

Profesjonalitet

Arbeidsutførelse

Professionalism

Rehabilitering

Habilitering

(Ikke et synonym, men relevant begrep i forhold til innsatte grupper og “normal” fungering i samfunnet)

Rehabilitation

Regler

Lover, forskrifter, menneskerettigheter,    europeiske fengselsregler

Rules, laws, human rights

 

 1. Kombiner ulike søkeord for å finne mest mulig relevante treff i søket ditt.

Kombiner søkeordene med bindeord AND – OR – NOT; boolske operatorer.

De ordene som beskriver det samme aspektet av temaet i problemstillingen kombineres med ELLER. Kombiner deretter de ulike aspektene med OG. Se tabellen under for hvordan noen av søkeordene fra eksempelet over, er kombinert:

 

 

Fengselsbetjenter

 

OG

Innsatte

OG

Rehabilitering

Eller

Eller

Eller

 

Ansatte

 

Fanger

Habilitering

Eller

Eller

Eller

 

Prison

 

Inmates

Rehabilitation

 

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - Norwegian