IMG_3180 oversikt bibliotek mot vei-utsnitt 1000x300

Bachelor i straffegjennomføring

Studiet vil være et samlingsbasert deltidsstudium over to år (fire semestre) som til sammen gir 60 studiepoeng. Hvert emne løper over ett semester med en avsluttende eksamen. Hvert studiesemester vil bli organisert i tre samlinger over tre dager ved KRUS. Studentene må påregne betydelig grad av egenstudier før, under og etter samlingene.
IMG_3180 oversikt bibliotek mot vei-utsnitt 1000x300

Opptak til Bachelor i straffegjennomføring

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS ønsker alle fengselsbetjenter i kriminalomsorgen velkommen til å søke opptak til Bachelor i straffegjennomføring med studiestart i januar 2020.     

Etterutdanning og kurs

Kriminalomsorgen er i stadig endring, og behov for ny kunnskap er stort. Tilbudet av etterutdanninger og kurs ved KRUS har som mål å møte etatens og etatens samarbeidspartneres behov for kompetanse og kunnskap. For mer informasjon om de ulike tilbudene, se vår kurskatalog, samt lenker i menyen til høyre på denne siden, under Etterutdanning og kurs....