Aktivitetskonferansen 1

AKTIVITETSTILBUDET I KRIMINALOMSORGEN

Nasjonal konferanse

Den årlige KRUS- og KDI-konferansen om aktivitetstilbudet til innsatte ble gjennomført på KRUS 3. og 4. mai, med god deltagelse. Alt i alt deltok rundt 120 personer tilknyttet kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.

Konferansen ble gjennomført både som forelesninger i auditoriet og som parallellsesjoner. Årets konferanse hadde størst vekt på arbeidsdriften. Presentasjonene spente vidt fra forelesninger om produktdesign til de muligheter som ligger i et samarbeid med Statsbygg.

Konferansen ble avsluttet på en spenstig måte med en paneldebatt i regi av Røverradioen: "Hvordan kan ulike aktører jobbe sammen for å gi innsatte et bedre aktivitetstilbud innenfor dagens ressurssituasjon?" og "Hvordan kan vi prioritere innsattes behov for aktivisering?" I panelet satt representanter for de ansattes organisasjoner, skole og arbeidsdrift, og fengselsledelse.

Her finner du noen av presentasjonene fra konferansen:

Tips en venn Skriv ut