Logo til ingressbilde - 1000x300

www.tilbakeføring.no

Kriminalomsorgen har lansert en ny nettportal: www.tilbakeføring.no. Ingvild Jansen, Sylvia Koffeld-Hamidane og Siv Gaarder fra KRUS er redaktører og innholdsansvarlige, mens representanter for både kriminalomsorgen, andre offentlige etater og frivillige organisasjoner har bidratt til utviklingen og kvalitetssikringen av innholdet.
P1000445 - redigert utdeling av pilotbevis - utsnitt 1000x300

Nytt rus- og livsmestringsprogram for kriminalomsorgen:

ER-VIL-KAN

De første programlederne som har gjennomført rus- og livsmestringsprogrammet ER-VIL-KAN fikk sine deltagerbevis på KRUS i juni. Gjennom vinteren og våren 2019 har rusmestringsenhetene i Halden, Bastøy og Romerike fengsel avd. Ullersmo gjort seg positive erfaringer med prototypen av programmet som fortsatt er under utvikling.
Ingressbilde - collage - 1000x301

Direktør Hans-Jørgen Brucker blir pensjonist

Fagsymposium

Etter åtte og et halvt år i stillingen som direktør ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, går Hans-Jørgen Brucker nå av med pensjon. I den anledning inviterte KRUS til fagsymposium.
P1000437 - hele kullet utsnitt 1000x351

Aspirantkull H17

Vitnemålsseremoni

Høsten 2017 startet 75 aspiranter på studiet Høgskolekandidat i straffegjennomføring» ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Aspirantene som nå har fullført og bestått studiet, er klare for å ta fatt på pliktårstjenesten. Dette ble feiret med avslutning, gratulasjoner og vitnemålsutdeling ved KRUS.
P1000364 utsnitt 1000x300

Utdeling av vitnemål:

Verksbetjentutdanningen

15 deltagere har i disse dager fullført og bestått verksbetjentutdanningen for kull 2018-19. De har nå fått utdelt vitnemål for «Etatsutdanning for ansatte i arbeidsdriften». Vitnemålene ble delt ut av direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Lise Sannerud, direktør ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, Hans-Jørgen Brucker...
P1000311 - Siv Gaarder i auditoriet - utsnitt 1000x300

Fag- og erfaringssamling med lansering av www.tilbakeføring.no

Unge i kriminalomsorgen

13. juni arrangerte Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS fag- og erfaringssamling om unge i kriminalomsorgen. «Unge» defineres her som personer i alderen 15-25 år. Deltagerne kunne glede seg over et program som først og fremst la vekt på å få frem erfaringer med aldersgruppen.