KRUS - Solheimsgata 21 10

13.-14. november ønsker KRUS velkommen til årets

Forskningskonferanse

Fargebakgrunn dyp rustrød 1000x300

Fagkonferanse 17. oktober

Radikalisering i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) inviterete til fagkonferanse 17. oktober 2019 om tematikken radikalisering i kriminalomsorgen. Konferansens målgruppe var alle ansatte i Kriminalomsorgen, samarbeidende etater og andre interesserte.
Blå bakgrunn 1000x300

Nasjonal konferanse om

kvinner i kriminalomsorgens ansvar

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) inviterte til nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar i egne lokaler i Lillestrøm 11. september 2019. Formålet med konferansen var å dele kunnskap om temaer som er særskilte for kvinner under kriminalomsorgens ansvar, under varetekt, str...
Artikkelpresentasjon 1000x300 4

Norsk lovgivning om psykisk utviklingshemming og tilregnelighet

Ny artikkel om norsk lovgivning vedrørende psykisk utviklingshemming og tilregnelighet publisert Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice: Criminal Responsibility and Challenges in the Criminal Justice System for People with Intellectual Disability in Norway
IMG_3725 fengselsdører i rekke utsnitt 1000x300

"Årets viktigste konferanse"

Isolasjon i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) arrangerte 25. september en konferanse om isolasjon i kriminalomsorgen. Konferansens målgruppe var ledere og ansatte i kriminalomsorgen, ansatte i fengselshelsetjenesten, samt øvrige forvaltningssamarbeidspartnere. Omtrent 170 deltakere var påmeldt konferanse...