pause FiF - utsnitt

Faget i fokus 2015:

Kriminalomsorgen mot 2025

Faget i fokus 2015 har gått av stabelen, og årets tema var "Kriminalomsorgen mot 2025". 130 påmeldte fikk på arrangementets første dag høre spennende analyser av hvordan både samfunnet og kriminalomsorgen kan og vil bli påvirket de nærmeste årene. På dag to av Faget i fokus, fikk deltagerne mulighet til å delta på ulike workshops der konkrete tema ...
Biblioteket - barn av fengslede - utsnitt

Straffegjennomføring og

barns beste

Mens kriminalomsorgens kjernevirksomhet er straffegjennomføring, er det også tilfelle at mange av de som soner dommer har barn. Når det gjelder foreldres samvær med barn, kommer prinsippet om barns beste også inn i det helhetlige bildet kriminalomsorgens ansatte må ta hensyn til. Barneansvarlige ved kriminalomsorgens enheter har til oppgave å fremm...
halden 2 -utsnitt av dører med nøkler 1000x300

Dagskonferanse om

Arbeidsdrifta

KRUS og KDI har gjennomført ein dagskonferanse om arbeidsdrifta. Hovudtema var den strategiske planen for auka aktivisering og kvalifisering i kriminalomsorga.
BRIK - forsideutsnitt

BRIK-kurs i gang

Eit av satsingsområda til kriminalomsorga i 2015 er utrulling av BRIK («Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen»). Det er Utdanningssenteret for kriminalomsorga KRUS, som står for opplæringa, og til kursa har vi fått inn erfarne brukarar frå så vel fengsel som friomsorga som instruktørar.
Oppdressing til verneutstyr - utsnitt

Etterutdanning:

Fysisk maktbruk

Under hausten har alle seks modulane i kurset "Fysisk maktanvendelse - instruktørutdanning" blitt gjennomført.
Lovbruddsamtalen 1 - utsnitt

Lovbruddsamtalen

10. til 13. november ble det gjennomført grunnopplæring i Lovbruddsamtalen med deltagere fra fengsel og friomsorg. Kurset ble holdt av psykolog Linda Blud fra England, som sammen med den psykologen David Thorton, har utviklet Lovbruddsamtalen.