COLOURBOX3939212(1)_1023x727

PLANLEGG ÅRETS VIDEREUTDANNING

KRUS-katalog 2014

KRUS-katalogen 2014 er nå tilgjengelig på nettet, og denne utgaven er enda bedre tilrettelagt for nettbrett og smarttelefoner. Ta en titt og planlegg neste års kursdeltakelse på KRUS allerede nå. Den trykte utgaven kommer ikke før over nyttår og distribueres da kun i et mindre omfang. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på nettutgaven.
IMG_3272_1024x768_cropped_1019x575

MI-nettverk

Norske delegater til Krakow

Forum for Motivational Interviewing Network of Trainers ble holdt i Krakow 8.-11. oktober i år. Nettverkets medlemmer består av MI-trenere fra hele verden og som har gjennomført TNT (Training for Trainers). Organisasjonen har 30-års jubileum i år. Konferanseprogrammet i Krakow var satt sammen av en kombinasjon av plenumsforedrag og workshops.  Dett...
IMG_0855_1024x768_cropped_942x433_cropped_938x401

LUP 2013

Første LUP-samling

Ledelsesutviklingsprogrammet LUP hadde sin første samling med nytt kull på KRUS denne uka. Direktør Hans-Jørgen Brucker ønsket velkommen og håpet kurset også kunne fungere som nettverksbygging, da det er viktig for nye ledere å kunne konferere med lederkolleger om hvordan man løser ulike oppgaver. LUP har som mål å styrke lederrollen og ledelseskom...
NSAP2013_10_06_214703

OPPFØLGINGSKURS

NSAP

Nok en gang har KRUS hatt gleden av å arrangere oppfølgingskurs i NSAP for programledere som tidligere har gjennomført NSAP grunnopplæring. Entusiastiske og engasjerte medarbeidere fra seks ulike enheter (Bergen, Ringerike, Ila, Bastøy, Indre Østfold avd. Trøgstad og Stavanger) med bakgrunn fra helse-, sosial- og kriminalomsorg har i fem dager tile...
IMG_0214_cropped_1024x670

Aspirantene fikk opplæring i

Russamtalen

Russamtalen er et alternativ til reaksjon etter straffegjennomføringslovens § 40, det vil si reaksjon på å avlagt positiv urinprøve under soning. Dersom det oppdages at en domfelt ruser seg under soning blir han eller hun ilagt en sanksjon. Dette kan være tap av goder som å se på TV eller tap av fellesskap. Erfaring tilsier at disse metodene ikke s...
IMG_8586_1024x575

ETTER- OG VIDEREUTDANNING

EVU-avdelingen

Hovedfokus for EVU-avdelingen er å gjennomføre og utvikle etter- og videreutdanning med høy kvalitet og utvikle grunnlag for gode kompetanseutviklingstiltak i etaten.