_DSC3751[1]

Rapport fra HiOA

Evaluering av kompetanseløftet

Evalueringsrapporten om gjennomføringen av kompetanseløftet er forfattet av tre forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra KRUS. Data er samlet inn gjennom spørreundersøkelse og intervjuer av et utvalg deltakere i løpet av våren 2013. Evalueringen viser at Kompetanseløftet kan karakteriseres som vellykket.
IMG_0904_1024x576

PILOTKURS

Lovbruddsamtalen

28 deltakere inkludert de britiske foredragsholderne Linda Blud og David Thornton, samt KRUS´ kursansvarlige Anne Natrud og Vidar Kessel var samlet på  Linne hotell for å dra i gang det nye kurset som er kalt Lovbruddsamtalen med utgangspunkt i det britiske opplegget STICS - Strategic Training in Community Supervision. Kursdeltakerne kom fra Halden...
WP_000253_cropped_945x655

Brotts–Brytet

Nordisk samling for BB-kursledere

Den nordiske samlingen for kursledere er en årlig begivenhet og i år var det Norge som hadde arrangøransvaret. Til stede på samlingen var Lena Sandén som har utviklet BB og i dag bl.a. jobber med å kvalitetssikre programmet, Anders Tahl Rønneberg fra Danmark som har ansvaret for utdanning av programledere samt implementering av BB i dansk kriminalo...
IMG_3272_1024x768_cropped_1019x575

MI-nettverk

Norske delegater til Krakow

Forum for Motivational Interviewing Network of Trainers ble holdt i Krakow 8.-11. oktober i år. Nettverkets medlemmer består av MI-trenere fra hele verden og som har gjennomført TNT (Training for Trainers). Organisasjonen har 30-års jubileum i år. Konferanseprogrammet i Krakow var satt sammen av en kombinasjon av plenumsforedrag og workshops.  Dett...
IMG_0855_1024x768_cropped_942x433_cropped_938x401

LUP 2013

Første LUP-samling

Ledelsesutviklingsprogrammet LUP hadde sin første samling med nytt kull på KRUS denne uka. Direktør Hans-Jørgen Brucker ønsket velkommen og håpet kurset også kunne fungere som nettverksbygging, da det er viktig for nye ledere å kunne konferere med lederkolleger om hvordan man løser ulike oppgaver. LUP har som mål å styrke lederrollen og ledelseskom...
NSAP2013_10_06_214703

OPPFØLGINGSKURS

NSAP

Nok en gang har KRUS hatt gleden av å arrangere oppfølgingskurs i NSAP for programledere som tidligere har gjennomført NSAP grunnopplæring. Entusiastiske og engasjerte medarbeidere fra seks ulike enheter (Bergen, Ringerike, Ila, Bastøy, Indre Østfold avd. Trøgstad og Stavanger) med bakgrunn fra helse-, sosial- og kriminalomsorg har i fem dager tile...