_DSC2136

Vi har plass til flere deltagere og har utsatt påmeldingsfristen

MI kurs høsten 2014

Motiverende samtale (MI) er en samarbeidsrettet samtalestil. Målet er å styrke motivasjonen og engasjementet i forhold til endringer.
LUP-AVSLUTNING051213_1025x277

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LUP-avslutning 2013

LUP-kurset hadde sin siste samling i 2013 i dag, og deltakerne var samlet i en hestesko for å oppsummere sine erfaringer med kurset sammen med kurslederne Elisabeth Letén og Birgitte Storvik fra KRUS.
_DSC3751[1]

Rapport fra HiOA

Evaluering av kompetanseløftet

Evalueringsrapporten om gjennomføringen av kompetanseløftet er forfattet av tre forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra KRUS. Data er samlet inn gjennom spørreundersøkelse og intervjuer av et utvalg deltakere i løpet av våren 2013. Evalueringen viser at Kompetanseløftet kan karakteriseres som vellykket.
IMG_0904_1024x576

PILOTKURS

Lovbruddsamtalen

28 deltakere inkludert de britiske foredragsholderne Linda Blud og David Thornton, samt KRUS´ kursansvarlige Anne Natrud og Vidar Kessel var samlet på  Linne hotell for å dra i gang det nye kurset som er kalt Lovbruddsamtalen med utgangspunkt i det britiske opplegget STICS - Strategic Training in Community Supervision. Kursdeltakerne kom fra Halden...
WP_000253_cropped_945x655

Brotts–Brytet

Nordisk samling for BB-kursledere

Den nordiske samlingen for kursledere er en årlig begivenhet og i år var det Norge som hadde arrangøransvaret. Til stede på samlingen var Lena Sandén som har utviklet BB og i dag bl.a. jobber med å kvalitetssikre programmet, Anders Tahl Rønneberg fra Danmark som har ansvaret for utdanning av programledere samt implementering av BB i dansk kriminalo...
IMG_3272_1024x768_cropped_1019x575

MI-nettverk

Norske delegater til Krakow

Forum for Motivational Interviewing Network of Trainers ble holdt i Krakow 8.-11. oktober i år. Nettverkets medlemmer består av MI-trenere fra hele verden og som har gjennomført TNT (Training for Trainers). Organisasjonen har 30-års jubileum i år. Konferanseprogrammet i Krakow var satt sammen av en kombinasjon av plenumsforedrag og workshops.  Dett...