GPU 2 -utsnitt 3

grunnleggende

programlederutdanning (GPU)

3. – 7. november ble den første grunnleggende programlederutdanningen gjennomført. Kurset er et tilbud til de som i dag jobber med program, eller ønsker å utvikle seg faglig med tanke på å bli programleder. Innholdet er bygget opp rundt teori og fagområder som er sentrale i de programmene som benyttes i kriminalomsorgen.
LUP 2014 samling 1 (3) utsnitt

Første samling

Leiarutviklingsprogram 2014

28 deltakarar var på første LUP-samling hos Utdanningssenteret for kriminalomsorga KRUS 8.-9. oktober. Under tre samlingar hausten 2014 skal deltakarane innom viktige og interessante tema som til dømes leiarrolla i kriminalomsorga, samtaletrening og stressmeistring. Kursansvarleg på KRUS er Elisabeth Letén.
_DSC2136

Vi har plass til flere deltagere og har utsatt påmeldingsfristen

MI kurs høsten 2014

Motiverende samtale (MI) er en samarbeidsrettet samtalestil. Målet er å styrke motivasjonen og engasjementet i forhold til endringer.
LUP-AVSLUTNING051213_1025x277

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LUP-avslutning 2013

LUP-kurset hadde sin siste samling i 2013 i dag, og deltakerne var samlet i en hestesko for å oppsummere sine erfaringer med kurset sammen med kurslederne Elisabeth Letén og Birgitte Storvik fra KRUS.
_DSC3751[1]

Rapport fra HiOA

Evaluering av kompetanseløftet

Evalueringsrapporten om gjennomføringen av kompetanseløftet er forfattet av tre forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra KRUS. Data er samlet inn gjennom spørreundersøkelse og intervjuer av et utvalg deltakere i løpet av våren 2013. Evalueringen viser at Kompetanseløftet kan karakteriseres som vellykket.
IMG_0904_1024x576

PILOTKURS

Lovbruddsamtalen

28 deltakere inkludert de britiske foredragsholderne Linda Blud og David Thornton, samt KRUS´ kursansvarlige Anne Natrud og Vidar Kessel var samlet på  Linne hotell for å dra i gang det nye kurset som er kalt Lovbruddsamtalen med utgangspunkt i det britiske opplegget STICS - Strategic Training in Community Supervision. Kursdeltakerne kom fra Halden...