21 aug: Semesterstart 4. semester, aspirantkull 2016-17